emg home
RSS

Korporativne komunikacije

Odeljenje za korporativne komunikacije Ekonom:east Media Group predstavlja rezultat logičnog sleda mnogobrojnih aktivnosti kompanije usmerenih ka što boljoj i uspešnijoj komunikaciji između poslovnog sveta, ciljanih javnosti, etabliranih institucija, medija, kreatora javnog mnjenja...

Ekonom:east Medi Group može da vam kreira i realizuje medijsku kampanju prilagođenu vašim potrebama, da vam organizuje i realizuje susrete sa ciljanom javnošću i pomogne da se predstavite na najbolji način.

U sklopu ovog odeljenja tim stručnjaka ozbiljno se bavi i medijskim konsaltingom za kompanije klijente, kao i ekskluzivnim obukama i edukacijom. Za sledeću godinu planiramo nekoliko vrhunskih obuka na najaktuelnije teme iz oblasti odnosa sa javnošću, nastupa na medijima, kriznog menadžmenta, analize tržišta, korporativnog upravljanja, internih i eksternih komunikacija, koporativne društvene odgovornosti, odnosa prema investitorima, pozicioniranja na tržištu, e-governance-a itd.

Predavači će biti najpoznatiji menadžeri svetskih kompanija, najviši funkcioneri velikih globalnih institucija, kao i vrhunski predavači sa bogatim iskustvom u oblasti edukacije. Cilj nam je da unapredimo opšti kvalitet poslovnih komunikacija u našoj zemlji i regionu, čime ćemo na još jedan način doprineti podizanju standarda u oblasti stvaranja što profesionalnije i povoljnije poslovne klime.


Ekonom:east Media Group