Mobing – praktična primena zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu

18. novembar 2010. 9:30 - 15:30

Da, hoću da se registrujem za Mobing – praktična primena zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu

Molimo Vas da popunite sva polja označena sa *
Ime *
Prezime *
Firma *
Pozicija
Adresa *
Grad *
Poštanski broj *
Zemlja *
Telefon *
Fax *
Email *
Da li ste pretplatnik? Da     Ne
Da li imate godišnji ugovor o oglašavanju u izdanjima EMG? Da     Ne
PIB *
Kako ste saznali za naš forum?
Napomena

Opšti uslovi i rokovi

Politika plaćanja

 • Celokupni iznos kotizacije mora biti uplaćen pre održavanja događaja i on obuhvata ručkove, osveženja i sav konferencijski materijal.
 • Vaša registracija neće biti potvrđena dok celokupan iznos ne bude uplaćen. U suprotnom, registracija može biti otkazana.

Ekon:ference politika otkazivanja učešća, odlaganja i zamene delegata

 • U svako doba možete izvršiti zamenu vaših delegata. Ekon:ference ne refundira uplaćena sredstva u slučaju otkazivanja učešća.
 • Za otkazivanje učešća o kome ste nas obavestili u pismenoj formi više od sedam (7) dana pre datuma održavanja konferencije imate pravo na kredit u visini od 100% uplaćenih sredstava koji možete iskoristiti za učešće na nekoj od sledećih konferencija u periodu od narednih godinu dana.
 • Za otkazivanje učešća o kome ste nas u pismenoj formi obavestili sedam (7) dana ili manje pre datuma održavanja konferencije (uključujući i sedmi dan), neće vam biti odobren nikakav kredit. U slučaju da Ekon:ference otkaže neki događaj, uplate izvršene do datuma otkazivanja događaja biće usmerene na neku od budućih konferencija. Ovaj kredit će važiti u narednih godinu dana.
 • U slučaju da Ekon:ference odloži neki događaj, uplate kotizacija izvršene do datuma odlaganja biće usmerene na novi datum održavanja konferencije. Ukoliko delegat nije u mogućnosti da učestvuje na novom događaju, njegova uplata kotizacije biće usmerena na neki od budućih Ekon:ference događaja. Ovaj kredit će važiti u narednih godinu dana. Za otkazivanje ili odlaganje neće biti refundacije uplaćenih sredstava.
 • Ekon:ference neće biti odgovoran za gubitak ili štetu nanetu zamenom učesnika, bilo kakvim izmenama ili otkazivanjem/odlaganjem događaja.
 • Ekon:ference neće snositi odgovornost u slučaju otkazivanja ili odlaganja konferencije izazvanih nekim nepredviđenim događajem, višom silom, neočekivanim okolnostima ili bilo kakvim dešavanjima koja bi onemogućila održavanje konferencije. U smislu ove stavke, nepredviđeni događaj uključuje, ali nije ograničen na: rat, požar, štrajk, ekstremne vremenske uslove i druge vanredne događaje.
 • Molimo vas da imate u vidu da je spisak govornika i tema potvrđen u vreme objavljivanja. Međutim, okolnosti koje su van kontrole organizatora mogu zahtevati zamene, izmene ili otkazivanje govornika i/ili tema. Stoga Ekon:ference zadržava pravo na izmene ili modifikovanje spiska govornika i/ili tema ukoliko se za tim ukaže potreba. Sve zamene ili izmene biće u najkraćem mogućem roku objavljene na našem web-sajtu.

Popusti

 • Preduslov za sve popuste je uplata kotizacije u vreme registracije i pre datuma održavanja događaja.
 • Svi popusti koje ponudi Ekon:ference (ukljucujuci i timske popuste) takođe su uslovljeni plaćanjem kotizacije u vreme registracije.
 • Popusti se ne mogu kombinovati sa nekom drugom ponudom.


© 2006-2010 Ekonom:east Media Group | Kosovska 1/IV, Beograd
Office: | Marketing: | Pretplata: | Fax: