emg home
RSS

Javni beležnici će olakšati rad sudova

16. jun 2010. | 12:29

Izvor: Emg.rs

Prenošenjem pojedinih poslova na javne beležnike, rad sudova će biti olakšan, a određeni pravni poslovi biće prilagođeni potrebama građana, dok će država ostvariti velike uštede u budžetu, izjavila je danas u Beogradu ministarska pravde Snežana Malović.

 

Malović je na otvaranju javne rasprave o radnoj verziji zakona o javnom beležništvu navela da se na javne beležnike - notare prenose uglavnom nadležnosti suda u vanparničnom postupku osim specijalnih kao što su sastavljanje i potvrđivanje sadržine ugovora o doživotnom izdržavanju, o imovinskim odnosima između supružnika ili vanbračnih partnera.

Ona je kazala i da je predviđeno postupanje notara i u poslovima koji se odnose na sačinjavanje testamenata i promet nekretninama, sačinjavanju zapisnika o radnjama i izjavama, izdavanju potvrda, vršenje javnobeležničkih overa.

“Cilj i interes za državu i građane od uvođenja javnog beležništva trebalo bi da se ogleda u povećanju pravne sigurnosti u pravnom prometu. To je posebno značajno za promet nepokretnosti koji je u Srbiji bremenit problemima”, rekla je Malović.

Malović je istakla da notari, kao nova pravosudna profesija, neće ugroziti već postojeće, posebno ne advokaturu, jer će zakon doneti rešenja kojima se ove profesije ne isključuju i ne prepliću.

Ona je navela da će javno beležništvo omogućiti i stvarnu kontrolu tokova novca u pravnom prometu i doprineti suzbijanju korupcije u Srbiji.

Zakon o javnim beležnicima - notarima biće na jesen upućen u Skupštinu Srbije na usvajanje, a njegova primena se očekuje sledeće godine.

“Ovim reformskim zakonom biće ostvareni određeni ciljevi Strategije reforme pravosuđa i politike pridruživanja Srbije EU, što će našim građanima omogućiti da efikasno i kvalitetno ostvaruju svoja prava”, kazala je Malović.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Sudstvo

Ličnosti: Snežana Malović


Unesite tekst komentara:

<<

15. avgust - 21. avgust 2011.

>>