emg home
RSS

Skupština usvojila izmene Zakona o NBS-u

29. jun 2010. | 12:13 12:42

Izvor: Emg.rs

Skupština Srbije usvojila je danas izmene i dopune Zakona o Narodnoj banci Srbije koje utvrđuju da guvernera bira Parlament na predlog predsednika Srbije.

Guverner se bira na šest godina, s pravom ponovnog izbora.  Do sada je guverner biran na predlog skupštinskog Odbora za finansije.

Izmenama zakona utvđeno je da je NBS samostalan i nezavisan u obavljanju funkcija, ali da podleže nadzoru Skupštine Srbije, kojoj odgovara za rad. Utvrđeno je da NBS ima dva do četiri viceguvernera. Izvršni odbor NBS-a, koji će činiti guverner i viceguverneri, preuzeće nadležnosti Monetarnog odbora.

Izvršni odbor utvrđuje i sprovodi monetarnu i deviznu politiku, ima i obavezu da donosi propise iz oblasti kontrolne i nadzorne funkcije NBS-a i odlučuje o davanju i oduzimanju dozvola za rad finansijskim institucijama.

NBS utvrđuje i sprovodi monetarnu i deviznu politiku, politiku kursa dinara, upravlja deviznim rezervama, izdaje i oduzima dozvole bankama i društvima za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondovima, izdaje i oduzima dozvole za obavljanje delatnosti osiguranja i finanisijskog lizinga i izdaje novčanice i kovani novac i upravlja tokovima novca. NBS utvrđuje referentnu kamatnu stopu i objavljuje je na svom sajtu, propisuje uslove i način intervencije na deviznom tržištu i upravlja deviznim rezervama.

Utvrđeno je da NBS najkasnije do 15. decembra dostavlja, radi informisanja, Parlamentu program monetarne politike za narednu godinu, a polugodišnji izveštaj o monetarnoj politici najkasnije 30. septembra.

Za zakon je glasalo 127 poslanika vladajuće koalicije, a stupa na snagu po objavljivanju u Službenom glasniku.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Unesite tekst komentara:

<<

30. avgust - 05. septembar 2010.

>>