emg home
RSS

Milosavljević: Zakon o trgovini treba da obezbedi stabilno tržište

14. jul 2010. | 11:55

Izvor: Tanjug

Ministar trgovine Slobodan Milosavljević izjavio danas da novi zakon o trgovini treba da obezbedi stabilno i snabdeveno tržište, jaču konkurenciju i manje mešanje države u trgovinu.

Obrazlažući Predlog zakona o trgovini u Skupštini Srbije, Milosavljević je rekao da je predložen moderan evropski zakon koji će trajati i nakon ulaska Srbije u EU i učiniti Srbiju još atraktivnijom za strane investicije.

Milosavljević je rekao da načelo slobodne trgovine i zakon praktično zabranjuju sva ograničavanja slobodne trgovine i prometa na tržištu. "Svi učesnici na tržištu su ravnopravni pred zakonom i imaju jednak tretman, a tržište Srbije je jedinstveno, celovito i nedeljivo", rekao je Milosavljević.

Ministar je rekao da je Srbija još u tranziciji i da pored značajnih rezultata ka funkcionalnoj privredi mnogo toga treba da se uradi da bi se ostvarila moderna struktura tržišta i Srbija praktično integrisala u jedinstven evropski tržišni prostor.

Ministar je rekao da zakon prvi put uvodi podelu prema mestu trgovine, odnosno trgovinu u prodajnom objektu i van objekta kao što su kiosci, definiše sve trgovinske formate i propisuje opšte uslove za trgovinu.

Prema propisanim uslovima u trgovini na malo obavezno je isticanje deklaracije, poslovnog imena i radnog vremena trgovca, a trgovac je dužan i da na jasan i lako uočljiv način istakne cene, naveo je Milosavljević.

Milosavljević je istakao da zakon predstavlja osnovni pravni okvir za rad tržišne inspekcije koja će i obučavati trgovce, pomagati im i davati savete kako da rade u skladu sa zakonom.

Ministar je rekao da će jedan deo inspekcijskog nadzora obavljati lokalne komunalne inspekcije i naveo da je namera da se ojača saradnja sa opštinskim upravama kako bi se smanjila nelegalna ulična trgovina.

Milosavljević je rekao da predloženi zakon predstavlja svojevrsnu kodifikaciju trgovačkog prava jer objedinjuje materiju iz tri zakona koji su pokrivali tu oblast, a da je proistekao iz Strategije razvoja trgovine.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Trgovina, Zakoni

Ličnosti: Slobodan Milosavljević

Institucije: Skupština Srbije


Unesite tekst komentara:

<<

13. septembar - 19. septembar 2010.

>>
  • Dragin očekuje rekordan rod kukuruza (VIDEO)

    16. sep 2010.

    Čurug, Beta

Povezani naslovi