emg home
RSS

Diana Dragutinović predstavila izmene Zakona o poreskom postupku

19. jul 2010. | 18:26

Izvor: Beta

Ministarka finansija Diana Dragutinović izjavila je danas da predložene izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji predviđaju strože kazne u oblasti finansijske discipline i usaglašavaje tog sa Zakonom o prekršajima.Obrazlažući taj predlog zakona, Dragutinović je rekla da promene predviđaju da Poreska uprava više neće imati nadležnost za vođenje poreskog postupka već je ta nadležnost prebačena na Prekršajni sud u prvostepenom i Viši prekršajni sud u drugostepenom postupku.

Ona je dodala da su usaglašene mininalne novčane kazne sa Zakonom o prekršaju, precizirana je nadležnost lokalnih samouprava, a ukida se i određena administrativna procedura. Predviđeno je i pooštravanje finansijske discipline, povećane su minimalne novčane kazne a uvodi se i mogućnost zabrane poslovanja poreskom obvezniku koji u dve godine napravi isti poreski prekršaj.

Osim o izmenama Zakona o poreskom postupku, poslanici će raspravljati o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlada Srbije i Rusije o državnom kreditu, o Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Vlada Srbije i Francuske kao i o Predlogu zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora između Srbije i Evropske investicione banke.

Rasprava će se voditi i o Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Srbije i Austrije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, kao i o Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlada Srbije i Azerbejdžana o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu.

Govoreći o ruskom kreditu, Dragutinović je rekla da je vrednost zaduživanja 200 miliona američkih dolara i da će Srbija dug isplatiti u 40 jednakih rata od 2012. do 2021. godine.

Država će moći da povuče ta sredstva u roku od sedam dana nakon stupanja zakona na snagu, a ukoliko se odluči da sredstva vrati pre vremena to će moći da uradi bez naknade.

Zajam od Francuske predviđa rok otplate od 20 godine, a period mirovanja od 20 godina, uz, kako je rekla ministarka, nisku kamatu.

Ona je dodala da kredit koji se uzima od Evropske investicione banke nije prvi te vrste koji Srbija uzima, a da su uslovi predvideli da je rok otplate 20 godina, uz period mirovanja od pet godina, uz mogućnost da se izabere da li će kamatna stopa biti fiksna ili varijabilna.

Prema njenim rečima, ostali međunarodni ugovori koji su na dnevnom redu su tipski i predloženi su jer će omogućiti da se izbegne takozvano dvostruko oporezivanje ljudi koji žive u jednoj a dohodak stiču u drugoj zemlji.

Ministar prosvete Žarko Obradović rekao je da su ti krediti veoma bitni za sektor obrazovanja jer će za tu oblast biti određeno ukupno oko 50 miliona evra koji će biti iskorišćeni za rasterećenje i ukidanje trećih smena u nekim školama u Srbiji, za uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema i sprovođenje Nacionalne strategije obrazovanja kao i za renoviranje i nabavku opreme za neke škole.

Obradović je rekao da su ti krediti veoma važni za obrazovanje jer su sredstva iz budžeta za te namene veoma skromna.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Porezi, Zakoni

Ličnosti: Diana Dragutinović

Institucije: Skupština Srbije


Unesite tekst komentara:

<<

13. septembar - 19. septembar 2010.

>>

Povezani naslovi