emg home
RSS

Milošević: Izmene Zakona o penzijama pogađaju vojsku i policiju

20. jul 2010. | 14:40

Izvor: Beta

Pomoćnik ministra za rad i socijalnu politiku Zoran Milošević izjavio da će izmenama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju najviše biti pogođeni pripadnici vojske i policije, a ne žene, kako se u javnosti pominje.

"Predviđeni su uvođenje objedinjenog fonda za vojne i civilne osiguranike i promene u načina određenja visine penzija", objasnio je Milošević na sednici Odbora Skupštine Srbije za ravnoparavnost polova.

Odbor je danas razmatrao predlog izmena Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju koji će biti uvršćen na dnevni naredne redovne skupštinske sednice. "Do sad je u određenju visine penzije za obračun uziman prosek primanja u poslednjoj godini za policiju, a za pripadnike vojske poslednja plata, dok bi sada iznos penzija trebalo da se obračunava uzimanjem poslednjih 15 godina", kazao je Milošević.

On je rekao da su predloženi povećanje starosne granice za sticanje uslova za penziju i za ostvarenje prava za porodičnu penziju, a te promene trebalo bi da stupaju na snagu sukcesivno do 2022.

Prema njegovim rečima, promenjen je i način usklađivanja penzija kako bi se uvela kontrola, kao i kod rasta zarada, a proširen je i krug poljoprivrednih osiguranika.

Izmene Zakona bi smanjile prevremeno penzionisanje i od 2011. do 2020. donele uštede koje su procenjene na 71,5 milijardi dinara.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Unesite tekst komentara:

<<

13. septembar - 19. septembar 2010.

>>
  • File: Rezolucija u UN za Srbiju korak napred ka EU

    16. sep 2010.

    Beta