emg home
RSS

Spoljni dug 23,8 milijardi evra

31. avgust 2010. | 10:32

Izvor: Emg.rs

Spoljni dug Srbije na kraju juna bio 23,8 milijardi evra. Dug javnog sektora 8,3 milijardi, a dug privatnog 15,5 milijardi, objavila Narodna banka Srbije.

U drugom tromesečju spoljni dug Srbije je povećan za 550 miliona evra, od čega više od 450 miliona po osnovu kursnih razlika, zbog slabljenja evra prema drugim valutama zastupljenim u strukturi spoljnog duga, navela je centralna banka.

Odnos spoljnog duga i bruto domaćeg proizvoda je na kraju juna bio neznatno ispod nivoa visoke zaduženosti od 80 procenata i iznosio je 78,1 odsto, ili 1,8 procentnih poena više nego na kraju marta ove godine. 

Sektorski posmatrano, na povećanje duga je uticao rast spoljnog duga javnog sektora, koji je na kraju juna dostigao 27,4 odsto BDP-a, 3,6 procentnih poena više nego u martu 2010. Efekat kursnih razlika najizraženiji je kod javnog sektora. 

Spoljni dug privatnog sektora je na kraju juna iznosio 50,7 odsto BDP-a i u odnosu na mart je neznatno smanjen.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Spoljni dug

Institucije: Narodna banka Srbije


Unesite tekst komentara:

<<

27. jun - 03. jul 2011.

>>

Povezani naslovi