emg home

RSS

Generalna skupština UN usvojila rezoluciju o Kosovu

09. septembar 2010. | 23:55

Izvor: Beta, Emg.rs

Grad: Njujork

Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je predlog rezolucije o Kosovu koju je podnela Srbija uz podršku Evropske unije. Rezolucija koja je podneta povodom ocene Međunarodnog suda pravde o legalnosti jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova usvojena je aklamacijom, bez glasanja.U rezoluciji se pozdravlja spremnost EU da olakša proces "dijaloga izmedu strana" i konstatuje da bi proces dijaloga sam po sebi bio faktor mira, bezbednosti i stabilnosti u regionu. Ovaj dijalog bi imao za cilj da unapredi saradnju, ostvari napredak na putu ka Evropskoj uniji i poboljša živote ljudi, navodi se u rezoluciji.

Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić prethodno je pozvao Generalnu skupštinu UN da aklamacijom usvoji rezoluciju koju je Srbija podnela zajedno sa Evropskom unijom.

On je rekao da Srbija predlaže rezoluciju zajedno sa 27 članica Evropske unije od kojih neke nisu priznale nezavisnost Kosova, a neke su to učinile. Jeremić je istakao da je predložena rezolucija fundamentalno statusno neutralan dokument.

Šef srpske diplomatije je rekao da se u rezoluciji pozdravlja spremnost EU da olakša dijalog između dve strane koji bi pomogao da se poboljša stabilnost i život na terenu.

Jeremić je izrazio nadu da će posle usvajanja rezolucije biti stvorena atmosfera u kojoj će biti omogućeno postizanje rešenja kroz dijalog Albanaca i Srba.

On je ponovio da Srbija neće i ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.

Prvobitni tekst rezolucije o Kosovu Srbija je podnela Generalnoj skupštini UN 28. jula nakon mišljenja Međunarodnog suda pravde da jednostrana deklaracija o nezavisnosti Kosova nije i suprotnosti sa međunarodnim pravom, Rezolucijom 1244 SB UN ni međunarodnim pravnim poretkom na Kosovu.

Generalna skupština UN jedan je od pet glavnih organa svetske organizacije i jedini u kojem su sve zemlje članice jednako zastupljene, po sistemu jedna zemlja jedan glas.

Rezolucije koje usvoji Generalna skupština UN nisu obavezujuće za zemlje članice, ali imaju veliku političku težinu.

   
Kompletan tekst rezolucije o Kosovu koji je usaglašen sa EU:


a) Svesni ciljeva i principa Ujedinjenih nacija;

b) Uzimajući u obzir njene funkcije i ovlašćenja na osnovu Povelje Ujedinjenih nacija;

c) Podsećajući na njenu Rezoluciju 63/3 od 8. oktobra 2008. kojom se traži od Međunarodnog suda pravde da da svoje savetodavno mišljenje u vezi sa sledećim pitanjem: "Da li je jednostrano proglašenje nezavisnosti od strane privremenih institucija samouprave na Kosovu u skladu sa međunarodnim pravom?";

d) Primivši sa uvažavanjem savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde od 22. jula 2010. godine o tome da li je jednostrano proglašenje nezavisnosti u skladu sa međunarodnim pravom kada je u pitanju Kosovo i nakon pažljivog razmatranja istog, uključujući i pitanja o kojima je dato misljenje;

e) Prima k znanju sadržaj savetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde o tome da li je jednostrano proglašenje nezavisnosti u skladu sa međunarodnim pravom kada je u pitanju Kosovo, kao odgovor na zahtev Generalne skupštine;

f) Pozdravlja spremnost Evropske unije da olakša proces dijaloga između strana. Proces dijaloga bi sam po sebi bio faktor mira, bezbednosti i stabilnosti u regionu. Ovaj dijalog bi imao za cilj da unapredi saradnju, ostvari napredak na putu ka Evropskoj uniji i poboljša živote ljudi.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Unesite tekst komentara:

<<

31. oktobar - 06. novembar 2011.

>>