emg home

RSS

Vlada usvojila izmene Zakona o budžetskom sistemu

17. septembar 2010. | 17:50

Izvor: Beta, Emg.rs

Vlada Srbije usvojila je danas Predlog izmena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu, kojim se jača fiskalna odgovornost i ispunjavaju uslovi za odobravanje pete revizije kreditnog aranžmana Srbije za Međunarodnim monetarnim fondom (MMF).Predloženim izmenama i dopunama u Zakon o budžetskom sistemu unete su sve odredbe o fiskalnoj odgovornosti dogovorene sa MMF-om, tako da se odustalo od usvajanja posebnog zakona o fiskalnoj odgovornosti.

Kako je saopšteno, predloženim izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, usvojenim na telefonskoj sednici Vlade Srbije, određeno je da ciljni godišnji fiskalni deficit u srednjem roku u proseku iznosi jedan odsto BDP.

U godinama recesije fiskalni deficit može da bude veći, ali će u periodima ekonomskog rasta biti manji od jedan odsto BDP-a ili će biti ostvarivan suficit.

Definisano je i da dug države, ne uključujući obaveze po osnovu restitucije, ne može da bude veći od 45 odsto BDP-a, navodi se u sapopštenju.

Posebnim fiskalnim pravilima definisana je promena strukture javne potrošnje, kao i kretanje plata u javnom sektoru i penzija sve dok učešće penzija u BDP ne padne na 10 procenata, a učešće plata na osam odsto.

Izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu predložena su i fiskalna pravila za lokalnu vlast, tako da fiskalni deficit lokalne vlasti ne može biti veći od 10 odsto prihoda u toj godini, osim ako je rezultat realizacije javnih investicija.

Predloženo je i osnivanje Fiskalnog saveta, kao nezavisnog tela, čiji je osnovni zadatak da oceni da li Vlada vodi fiskalnu politiku u skladu sa pravilima.

Fiskalni savet će imati tri člana koje bira Narodna skupština, na predlog predsednika Srbije, ministra finansija i guvernera Narodne banke Srbije (NBS).

Uvođenje fiskalnih pravila doprineće poboljšanju kreditnog rejtinga države i omogućiti značajne uštede, što će dovesti do stabilne, predvidive i održive fiskalne politike, ocenjuje se u saopštenju. Dodaje se i da će primenom tih pravila Srbija ispuniti i uslov za članstvo u Evropskoj uniji.

"Predlogom su utvrđeni principi, pravila i procedure kojima se jača fiskalna odgovornost, što će unaprediti upravljanje javnim finansijama i obezbediti dugoročnu održivost fiskalne politike Srbije", navodi se u saopštenju.

Usvojeni Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu biće dostavljen Skupštini Srbije na usvajanje po hitnom postupku.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Budžet, Fiskalizacija

Institucije: Vlada Srbije, MMF


Unesite tekst komentara:

<<

07. novembar - 13. novembar 2011.

>>

Povezani naslovi

  • Ljajić razgovarao s delegacijom MMF-a

    10. novembar 2011. 13:11 |

  • Petrović: Suština razgovora s MMF budžeti za 2011. i 2012.

    02. novembar 2011. 16:11 |

  • I Srbija u programu Švajcarske i Svetska banke

    27. septembar 2011. 14:09 |