emg home
RSS
EU praktikum

EU praktikum, Broj 09, 12. maj 2008.

Poljoprivreda Srbije

Neiskorišćena šansa

Fokus

Uzdanica srpske privrede je ove godine od „silne“ podrške potpuno usahla.


Biogorivo i prehrambena kriza

Žrtveno jagnje?

Dossier

Biogoriva su tečna ili gasovita goriva napravljena od biljaka ili ostataka, kao što su poljoprivredne biljke, gradski otpad i nusproizvodi iz poljoprivrede i šumarstva.


Zdrava hrana - Zelena jabuka

48 žigosanih

Fokus

Da bi neki proizvod bio „odlikovan“ sertifikatom Zelena jabuka potrebno je da ispuni visoke uslove higijenske i zdravstvene ispravnosti, koji podrazumevaju, najpre, lokaciju objekta u kojem se odvija


Ostatak sadržaja

FLEŠ

 • Biti ili ne biti siromašan
 • Fleš

FOKUS

 • Neiskorišćena šansa
 • Skuplje od Pariza
 • Sertifikatom do izvoza
 • Daleko je inostranstvo
 • Povratak korenima
 • Garancija čistoće
 • 48 žigosanih

DOSSIER

 • Žrtveno jagnje?

VESTI

 • Vesti

CASE STUDY

 • Vrhunski prioritet

EVROMER

 • Oživljavanje trgovanja
 • Rekordno kolebanje

Sva izdanja

 • Ekonom:east magazin
 • Bankar magazin
 • Preduzeće magazin
 • Top 300
 • EU Praktikum