https://emg.rs/zines/intelligence/index.html EMG - Product of Ekonomist Media Group sr Copyright 1999 - 2012, EMG.rs (RSS Admin) Mon, 11 Jun 2012 22:53:38 +0000 Mon, 11 Jun 2012 22:53:38 +0000 Business and Economy http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 15 https://emg.rs/img/emportal-rss.png EMG Štampana izdanja - Intelligence Unit https://emg.rs/zines/intelligence/index.html 144 38 Breme za skroman budžet https://emg.rs/zines/intelligence/158803.html Iako problematika denacionalizacije, odnosno restitucije, predstavlja prevashodno pravnopolitičko pitanje, ona ima snažne ekonomske implikacije. Ogroman je značaj restitucije kao dela nužnih ekonomskih reformi, posebno za zemlje u tranziciji. Restitucija predstavlja i na određen način međunarodnu obavezu, iako je njeno rešenje stvar unutrašnjeg političkog konsenzusa i bogatstva jedne zemlje. 158803[at]emg.rs Štampana izdanja - Intelligence Unit Mon, 27 Jun 2011 10:00:00 +0000 Robna razmena Srbije po zemljama, u milionima evra https://emg.rs/zines/intelligence/155851.html 155851[at]emg.rs Štampana izdanja - Intelligence Unit Mon, 23 May 2011 10:00:00 +0000 Robni izvoz i uvoz vodećih zemalja sveta 2001-10 https://emg.rs/zines/intelligence/155850.html 155850[at]emg.rs Štampana izdanja - Intelligence Unit Mon, 23 May 2011 10:00:00 +0000 Dinamika robne razmene Srbije i izabranih evropskih zemalja u tranziciji 2001-10, u hiljadama evra https://emg.rs/zines/intelligence/155849.html 155849[at]emg.rs Štampana izdanja - Intelligence Unit Mon, 23 May 2011 10:00:00 +0000 Robna razmena Srbije po sektorima i oblastima, u milionima evra https://emg.rs/zines/intelligence/155848.html 155848[at]emg.rs Štampana izdanja - Intelligence Unit Mon, 23 May 2011 10:00:00 +0000 Robni uvoz zemalja EU 2001-10, u hiljadama evra https://emg.rs/zines/intelligence/155847.html 155847[at]emg.rs Štampana izdanja - Intelligence Unit Mon, 23 May 2011 10:00:00 +0000 Robni izvoz zemalja EU 2001-10, u hiljadama evra https://emg.rs/zines/intelligence/155846.html 155846[at]emg.rs Štampana izdanja - Intelligence Unit Mon, 23 May 2011 10:00:00 +0000 Ranjiva eksterna pozicija Srbije https://emg.rs/zines/intelligence/155843.html Pre oko 150 dana ušli smo u drugu deceniju 21. veka. Međunarodno uporedivi podaci za 2010. godinu počinju polako da se prikupljaju, što nam može omogućiti da uporedno prikažemo Srbiju sa drugim zemljama. 155843[at]emg.rs Štampana izdanja - Intelligence Unit Mon, 23 May 2011 10:00:00 +0000 Ohrabrujući ’’startni’’ rezultati osiguranja izvoza u Srbiji https://emg.rs/zines/intelligence/155839.html Nema sumnje da je svetska ekonomska kriza, čiji puni efekti još uvek nisu izraženi niti okončani, izvršila značajan uticaj na svetsko tržište. Svedoci smo značajnih promena uključujući i potpuni krah i nekih od, kako je to ranije smatrano, najznačajnih i najsigurnijih firmi na tržištu, kao što su Lehman Brothers ili AIG. 155839[at]emg.rs Štampana izdanja - Intelligence Unit Mon, 23 May 2011 10:00:00 +0000 Pomoć države je neophodna! https://emg.rs/zines/intelligence/155836.html Najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku, vezani za izvoz, ohrabruju - naime, u martu 2011. godine zabeležena je rekordna mesečna vrednost izvoza, koja je iznosila 771,5 miliona evra. U odnosu na mart prošle godine, ovaj iznos predstavlja povećanje od 29,4 odsto. Pokrivenost uvoza izvozom iznosi 57,1 procenata. 155836[at]emg.rs Štampana izdanja - Intelligence Unit Mon, 23 May 2011 10:00:00 +0000 Ključna karika napretka https://emg.rs/zines/intelligence/155835.html Tokom prve decenije 21. veka robni izvoz i uvoz Srbije (korigovano za razmenu sa Crnom Gorom) su rasli po prosečnoj stopi od skoro 15 odsto, odnosno 13,3 procenta godišnje u evrima (izvoz je povećan 4 puta, a uvoz 3,5 puta). Prosečni rast je bio impozantniji zaključno sa 2008, jer je 2009. došlo do rapidnog pada razmene. Inače, prosečne stope rasta robne razmene bile su dosta neujednačene po grupama zemalja; generalno su prednjačile one zemlje sa kojima je razmena do 2000. bila na niskom nivou i zbog političkih barijera (npr. Hrvatska, Slovenija). 155835[at]emg.rs Štampana izdanja - Intelligence Unit Mon, 23 May 2011 10:00:00 +0000 Velike prednosti liberalizacije https://emg.rs/zines/intelligence/155832.html Integracija Srbije u međunarodne robne tokove i reforma spoljnotrgovinske politike predstavljaju jedan od ključnih elemenata ekonomskih reformi sprovedenih od 2001. Ovaj proces se ogledao u deregulaciji i liberalizaciji spoljne trgovine, kako jednostranoj koja je izvršena 2001. i 2003, tako i preko niza bilateralnih i multilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini koje je Srbija zaključila u prethodnoj deceniji.[1] 155832[at]emg.rs Štampana izdanja - Intelligence Unit Mon, 23 May 2011 10:00:00 +0000 Rast je sa one strane granice https://emg.rs/zines/intelligence/155831.html Drugi broj EMG Intelligence Unita posvećen je izvozu, koji bi trebalo da bude okosnica nove razvojne strategije Srbije. Važnost podsticanja izvozne orijentacije zemlje bila je, naravno, poznata kreatorima ekonomske politike i "ekonomskoj struci" i tokom prve tranzicione decenije. Međutim, dramatične razmere krize dovele su do temeljnog preispitivanja modela ekonomskog razvoja zemlje. Ono što je ključni nalaz "akademskih preispitivanja" nije "otkriće" bazičnih karika novog (postkriznog) modela: izvoza i investicija, već gledište da se bez rasta koji bi bio "guran" izvozom i investicijama (tj. odustajanja od potrošnje kao nosioca povećanja bruto domaćeg proizvoda) može doći u neodrživu situaciju. 155831[at]emg.rs Štampana izdanja - Intelligence Unit Mon, 23 May 2011 10:00:00 +0000 Udeo deficita tekućeg računa platnog bilansa u BDP-u izabranih zemalja https://emg.rs/zines/intelligence/154983.html 154983[at]emg.rs Štampana izdanja - Intelligence Unit Fri, 15 Apr 2011 10:00:00 +0000 Problem slabe realizacije zajmova https://emg.rs/zines/intelligence/154982.html Zaključno sa početkom drugog kvartala 2011. Svetska banka je obezbedila finansiranje 39 projekata u raznim sektorima ukupne vrednosti oko dve milijarde dolara, kako tzv. IDA (mekih) kredita, tako i grantova i ostalih vrsta zajmova IBRD. Planirani obim kredita u okviru tzv. Country Partnership Strategy u periodu od polovine 2008. do polovine 2011. je 900 miliona dolara. Početna alokacija od 600 miliona dolara povećana je za dodatnih 300 miliona u novembru 2009. na zahtev Vlade Srbije čime se htelo pomoći zemlji da pokrije svoje kratkoročne i srednjoročne potrebe za finansijskim sredstvima. Ova pomoć bila je deo šireg paketa u koji spada i finansijska podrška EU i MMF-a. 154982[at]emg.rs Štampana izdanja - Intelligence Unit Fri, 15 Apr 2011 10:00:00 +0000 Tendencije potrošačkih cena (CPI) u zemljama u tranziciji https://emg.rs/zines/intelligence/154980.html 154980[at]emg.rs Štampana izdanja - Intelligence Unit Fri, 15 Apr 2011 10:00:00 +0000 Stope rasta BDP-a 1993-2010. i projekcije za 2011, 2012. i 2016. https://emg.rs/zines/intelligence/154979.html 154979[at]emg.rs Štampana izdanja - Intelligence Unit Fri, 15 Apr 2011 10:00:00 +0000 Kako pametno izabrati projekte? https://emg.rs/zines/intelligence/154978.html Srpska delegacija je u oktobru prošle godine na godišnjoj skupštini Svetske banke i MMF-a izlobirala da se u novom ciklusu 2012-2015. okvirni program finansijske podrške sa prvobitnih 600 miliona poveća na 900 miliona dolara. 154978[at]emg.rs Štampana izdanja - Intelligence Unit Fri, 15 Apr 2011 10:00:00 +0000 Optimistični tonovi https://emg.rs/zines/intelligence/154977.html Novo izdanje World Economic Outlook-a Međunarodnog monetarnog fonda nosi optimistične tonove. Procena globalnog rasta iznosi 4,4 odsto, odnosno 4,5 odsto za ovu i narednu godinu, što je vidan napredak u odnosu na prosečan rast u prethodne dve godine. Ni Srbija ne bi trebalo loše da prođe u ovoj i 2012. godini. MMF projektuje stope rasta od tri i pet odsto, što je manje od prosečnog rasta zemalja u razvoju (po 6,5 odsto u obe godine), ali i više od povećanja bruto domaćeg proizvoda (BDP) razvijenih zemalja koje je procenjeno na 2,5 odsto, odnosno 2,6 odsto u 2011. i 2012. godini. To će posledično dovesti do nastavka rasta učešća ZUR u globalnom BDP-u (najveće ZUR, zemlje BRIK: Brazil, Rusija, Indija, Kina su već dostigle 24,9% svetskog BDP-a). 154977[at]emg.rs Štampana izdanja - Intelligence Unit Fri, 15 Apr 2011 10:00:00 +0000 Sa MMF-om u reforme? https://emg.rs/zines/intelligence/154797.html Početkom aprila MMF je odobrio poslednju, sedmu reviziju Stand-by aranžmana sa Srbijom. Još i pre formalnog završetka Stand-by aranžmana najavljeno je sklapanje novog - ovaj put iz predostrožnosti. Novi aranžman može biti dobra prilika za hrabriji nastup obe pregovaračke strane i prelazak iz režima "gašenja požara" u režim sprovođenja neophodnih reformi za dugoročno održivi rast ekonomije. 154797[at]emg.rs Štampana izdanja - Intelligence Unit Fri, 15 Apr 2011 10:00:00 +0000 Stend-baj aranžman Srbije u retrovizoru https://emg.rs/zines/intelligence/154642.html Stend-baj aranžman Srbije sa MMF-om trajao je 27 meseci i istekao je 15. aprila ove godine. Ovaj program je putanju fiskalnog deficita stavio na razuman kolosek, pri čemu je zaštitio fiskalnu stabilnost. Ali dugoročnije mere - u cilju unapređenja ekonomske fleksibilnosti i jačanja ekonomskog rasta - tek treba da budu sprovedene. Glavni izazov Srbije jeste da istraje u održavanju zarada na umerenom nivou, a da istovremeno izvrši efektivnu reformu koja će joj omogućiti da svojom povraćenom cenovnom konkurentnošću postigne manje rizičan rast koji će u većoj meri biti zasnovan na izvozu. 154642[at]emg.rs Štampana izdanja - Intelligence Unit Fri, 15 Apr 2011 10:00:00 +0000 Snaga autoriteta https://emg.rs/zines/intelligence/154632.html Smatramo da u Srbiji postoji dovoljan broj čitalaca koji bi želeli da se o kompleksnim ekonomskim dešavanjima u zemlji i svetu informišu još detaljnije kako bi stekli nova znanja, veštine, kao i korisne informacije za biznis. Budući da EMG grupa ima dobru saradnju sa naučnim radnicima, uspešnim menadžerima, vrhunskim novinarima, koji mogu da daju autoritativne odgovore na najvažnija ekonomska pitanja smatramo da kroz njihovu ekspertizu, odnosno znanja, iskustva, kreativna rešenja, možemo čitaocima ponuditi publikaciju koja bi popunila evidentnu prazninu. 154632[at]emg.rs Štampana izdanja - Intelligence Unit Fri, 15 Apr 2011 10:00:00 +0000