emg home
RSS

Obrisi Transportne zajednice zapadnog Balkana

Zajedno smo brži

13. novembar 2008. | 12:20

Izvor: Ekonomist

Autor: Biljana Korica Vukajlović

Cilj integrisanja pojedinačnih transportnih sektora je stvaranje efikasnog, regionalno objedinjenog sistema koji bi trebalo da značajno podstakne ekonomski razvoj zemalja jugoistočne Evrope – Jedan od izazova biće usklađivanje propisa sa zakonima i direktivama Evropske unije

Zemlje zapadnog Balkana mogle bi sledeće godine da počnu integraciju transportnih sektora, po sličnom principu kao što je to 2005. učinjeno i sa energetskim sistemima država jugoistočne Evrope.

Džonatan Šil (Jonathan Scheele), direktor Direkcije za saobraćaj u Evropskoj komisiji (EK) prošle nedelje je, naime, najavio da bi sedam zemalja zapadnog Balkana mogle do kraja 2009. da potpišu sporazum o stvaranju Transportne zajednice, čiji je osnovni cilj stvaranje efikasnog, regionalno objedinjenog transportnog sistema koji će značajno pomoći ukupnom ekonomskom razvoju ovog regiona.

Primena sporazuma, ocenio je Šil, povećaće ekonomsku konkurentnost svake od zemalja, ali i podstaći regionalni razvoj, povezaće region sa tržištem Evropske unije i povećati obim i prihod od saobraćaja.

Plan je da se u novu transportnu zajednicu uključe Srbija, Hrvatska, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija i Kosovo. „Ove zemlje bi“, kaže predstavnik EK, „trebalo da uspostave čvrstu saradnju u sektoru saobraćajne infrastrukture, kao i drumskog, železničkog i vodnog, odnosno morskog i rečnog transporta“. Aviosaobraćaj je, pak, već regulisan posebnim propisima.

 

Energetski ogled

Energetska zajednica jugoistočne Evrope formirana je u oktobru 2005. Za razliku od Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji svaka zemlja regiona mora sama da zaključi sa Evropskom unijom, potpisivanjem ugovora o Energetskoj zajednici, energetski sektor Srbije, kao i ostalih potpisnica praktično se priključio EU. Glavni strateški ciljevi ove zajednice su stabilizacija proizvodnje i potrošnje energije u regionu, kao i stvaranje panevropskog tržišta energije koje bi trebalo da privuče investicije u ovaj sektor. Na taj način podstakao bi se, zapravo, razvoj konkurentskog tržišta i unapredila zaštita životne sredine. Ugovor o pristupanju Zajednici predviđa i uspostavljanje čvršćih veza energetskih sektora zemalja zapadnog Balkana, kao i zajedničke politike prema trećim zemljama. Za sada je, ipak, potpisivanjem ugovora stvoren samo pravni okvir i dobra polazna osnova za razvoj slobodnog regionalnog tržišta električne energije, dok će njegova realizacija zavisiti od daljeg međusobnog usklađivanja sistema i partnera u regionu.

Jedan od najvećih izazova na tom putu moglo bi da bude usklađivanje propisa koji regulišu saobraćajni sektor sa zakonima i direktivama Evropske unije, a potom i primena tih propisa u praksi. Ovaj proces, međutim, istovremeno će omogućiti saobraćajnim sistemima zemalja iz regiona brže uključivanje u EU. „Sporazum o transportnoj zajednici unaprediće proces pristupanja EU i svakoj zemlji posebno omogućiti da napreduje najbržim individualnim tempom“, uveren je Šil.

Dvodnevna poseta predstavnika EK Srbiji, tokom koje je razgovarao sa predstavnicima ministarstava infrastrukture i finansija, kao i Kancelarije za pridruživanje EU o prednostima i slabostima saobraćajnog sistema Srbije, pomogla je, kaže Šil, da Komisija dobije jasnu sliku „o interesu srpske strane i njenoj spremnosti da doprinese da pregovori o Sporazumu budu uspešni“. Posmatrano, međutim, „na terenu“, Srbija mora da unapredi teretni drumski i rečni saobraćaj, kao i da poveća efikasnost železničkog sistema.

Upravo pred srpskom železnicom, a slična je situacija i sa većinom železnica u regionu, stoji jedno od najvećih iskušenja koje će morati da savlada na putu ka EU – liberalizacija. Železnice Srbije, moraće, naime, u narednom periodu da obezbede odgovarajuće propise i omoguće pristup infrastrukturi i drugim operaterima osim sadašnjeg, jedinog, koji je u državnom vlasništvu. Interes Evropske komisije je, dodao je Džonatan Šil, da Srbija iskoristi potencijal Dunava, evropskog koridora VII najbolje što može, kao i završetak koridora X, za koji će EK pružiti podršku „koliko god je to moguće“.

Bilateralni razgovori u Beogradu, inače, deo su priprema za novu rundu pregovora na regionalnom nivou koji će se održati 18. novembra u Briselu.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Saobraćaj

Ličnosti: Džonatan Šil


Unesite tekst komentara:

<<

31. oktobar - 06. novembar 2011.

>>
PON
31UTO
01SRE
02ČET
03PET
04SUB
05NED
06