emg home
RSS

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa sa sudskom praksom

9. mart 2011. 9:30 - 16:00

Srbija, Hotel Palace, Topličin Venac 23

Organizator: Centar za razvoj ljudskih resursa i menadžment - MNG Centar doo

Zakon o radu (¸¸Službeni glasnik RS’’, br. 24/05, 61/05 i 54/09), koji uređuje sistem radnih odnosa, primenjuje se na sve zaposlene koji rade na teritoriji Republike Srbije. Pored ostalih pitanja, Zakonom se uređuju i pitanja koja se odnose na: zasnivanje radnog odnosa; izmenu ugovora o radu; prestanak radnog odnosa i rad van radnog odnosa. Ova pitanja, kao najznačajnija za radnopravni staus zaposlenog, najčešće su i predmet sudskih sporova.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine


Poslovni kalendar

<<

07. maj - 13. maj 2012.

>>