emg home
RSS

O sponzorstvima

Sponzori događaja u organizaciji Ekonom:east Media Group dobijaju direktan pristup vodećem menadžmentu relevantnih kompanija iz oblasti svog poslovanja, kao i donosiocima odluka i predstavnicima vladajućih institucija.

Na našim konferencijama, forumima i okruglim stolovima okupljaju se vodeći ljudi najrespektabilnijih domaćih, regionalnih i globalnih kompanija, kao i eminentni eksperti iz sveta biznisa, ekonomije, politike i obrazovanja, koji imaju presudan uticaj na kreiranje mišljenja poslovne zajednice.

Učešćem na našim konferencijama, kompanije imaju višestruke koristi, jer dobijaju priliku za jedinstvenu promociju svojih aktivnosti, proizvoda i usluga. Naša baza podataka, uz kompetentnu promotivnu kampanju skrojenu po meri klijenta, pruža vam izuzetnu osnovu za uspešno sponzorsko predstavljanje.

Vaše ciljne grupe su prioriteti našeg stručnog tima, koji će vam uz vrhunski medijski i marketinški konsalting predložiti najbolju varijantu sponzorskog predstavljanja, koje će u potpunosti odgovarati vašim potrebama.

   

Kontakt

Tel:
Fax:
E-mail:


Jennifer Grubač – Project Manager
Tel:
E-mail:


Branislava Samrdžić – Project Manager
Tel:
E-mail:


Radomir Jovović – Project Manager
Tel:
E-mail: