emg home
RSS

Ekon:ference

Ekon:ference je odeljenje Ekonom:east Media Group koje se bavi organizacijom poslovnih susreta, seminara, predavanja i konferencija visokog profila, koji svojim sadržajem i temama, ali i odabirom gostiju i učesnika, izlaze u susret potrebama poslovne zajednice u regionu.

Ekon:ference ima za cilj da na ovaj način podigne stepen poslovne saradnje u regionu na viši nivo i omogući okupljanje top menadžmenta vodećih domaćih, regionalnih i globalnih kompanija na jednom mestu. Odeljenje je osnovano januara 2005. i od tada je uspešno organizovalo više od 20 konferencija, foruma, okruglih stolova i seminara. Naše konferencije pružaju sveobuhvatan pregled aktuelnih pitanja iz najrazličitijih poslovnih oblasti u regionu.

Ekon:ference daje prednost zanimljivim diskusijama uz aktivan doprinos svih prisutnih učesnika. Ovakav koncept posetiocima omogućava da prezentovane ideje praktično primene u svom svakodnevnom, ali i dugoročnom poslovanju. Događaji u organizaciji Ekon:ference okupljaju najeminentnije eksperte iz sveta biznisa, ekonomije, politike i obrazovanja koji imaju presudan uticaj na kreiranje mišljenja poslovne zajednice.

Govornici i učesnici naših događaja su kompetentni stručnjaci sa velikim iskustvom u raznim oblastima ekonomije, a svojim prisustvom na našim događajima, kao i direktnim učešćem, daju izuzetan doprinos kvalitetu, ozbiljnosti i relevantnosti iznesenih stavova. Ekon:ference svoje događaje koncipira u skladu sa najaktuelnijim temama i oblastima ekonomije i poslovanja uopšte, a spektar tema se i dalje širi.

Do sada smo organizovali konferencije na teme finansijskih usluga, tržišta kapitala, tržišta nekretnina, obnovljivih goriva, telekomunikacija, korporativne društvene odgovornosti, zdravstva i farmacije, tržišta robe široke potrošnje... Za narednu godinu planiramo još događaja na teme koje će obeležiti ukupna ekonomska kretanja u zemlji i regionu. Učešćem na našim konferencijama, doprinosite podizanju standarda poslovne klime u celom regionu. Budite sa nama i dalje.

Kontakt

Tel:
Fax:
E-mail:


Marijana Kremić – Direktor
Tel:
E-mail:

Jennifer Grubač – Project Manager
Tel:
E-mail:


Branislava Samrdžić – Project Manager
Tel:
E-mail: branislava.samardzic


Radomir Jovović – Project Manager
Tel:
E-mail:

Jasna Nedić – Project Manager
E-mail:

Irina Maksimović – Project Manager
E-mail:


Ekonom:east Media Group