emg home
RSS

Okrugli sto Bankar magazina

Kao što su stranice Bankara otvorene za razmenu i sučeljavanje različitih mišljenja i stavova koji obavezno dolaze do ciljne grupe kojoj su namenjeni, tako su i sada već tradicionalni Okrugli stolovi magazina Bankar postali jedno od najvažnijih mesta na kojima bankari i ključni ljudi finansijskog sektora imaju priliku da nosiocima vlasti upute svoje predloge, zamerke i sugestije, a sa druge strane, predstavnici vlasti i kreatori ekonomske politike dobijaju šansu da najave svoje buduće poteze, ili detaljnije pojasne aktuelne mere.

Na okruglim stolovima Bankara do sada su učestvovali direktori najvećih banaka u Srbiji, kao i predstavnici Narodne banke Srbije i drugih institucija koje se bave finansijskim tokovima.


Ekonom:east Media Group