emg home
RSS

Logistics Consulting & Services

Logistics Consulting & Services tim predstavlja skup najiskusnijih eksperata obučenih za rad na svim stadijumima organizacije događaja. Dugogodišnje iskustvo, znanje i strateški profesionalni pristup operativnog tima ovog odeljenja, izdvajaju stručnjake LCS-a u sam vrh u ovoj oblasti i garantuju da svaki događaj u organizaciji LCS postaje elitan, jedinstven, kvalitetan i zapažen.

Usluga LCS tima je kompletna i obuhvata sve segmente od planiranja, preko direktnog konsaltinga klijenta po svim pitanjima vezanim za događaj, pa sve do konačne i tehničke realizacije. Upravo ovakav pristup svakom pojedinačnom poslu, čini elitnim svaki događaj u organizaciji LCS odeljenja. Spektar događaja koje LCS organizuje je širok i sveobuhvatan: od pres-konferencija, brifinga za novinare i predstavnike poslovnog sveta, preko radnih doručaka, koktela, seminara, obuka, foruma, konferencija, kongresa i sajmova, do okruglih stolova i poslovnih samita na svim nivoima.

LCS poseduje izuzetne kontakte sa eksternim partnerima i kompanijama koje se bave iznajmljivanjem vrhunske tehnike i opreme namenjene i najzahtevnijim događajima. Konsultantski tim LCS-a će vam dati najbolje savete u pogledu vrste događaja koji želite da organizujete određenim povodom, od izbora najbolje lokacije, vrste tehnike i specijalnih efekata po potrebi, a u skladu sa prirodom događaja, do finaliziranja detalja.

 

Usluge koje pruža LCS objedinjene su u tailor-made pakete, tako da klijent dobija sve na jednom mestu i iz jednog izvora. LCS sve svoje klijente tretira pojedinačno i u odnosu na specifičnost oblasti kojom se bave, a svaki zaokruženi događaj koji mi kao LCS tim uspešno realizujemo, predstavlja i našu ličnu kartu i najbolju preporuku.

Kontakt 

Ivan Nakarada – Direktor logistike
Tel:
E-mail: