emg home
RSS

KRITERIJUMI ZA DODELU DOP NAGRADE

Društveno odgovorno poslovanje 2010

11. novembar 2010. | 00:00 12:57

I ove godine, po treći put Ekonom:east media group dodeliće nagradu za društveno odgovorno poslovanje. Zainteresovani mogu da se prijave zaključno sa 3. decembrom a prilikom odlučivanja za prijavu treba imati u vidu sledeće kriterijume:

Najodrživiji pristup projektu (dugoročnost efekata) i socijalna dimenzija

NAPOMENA: akcenat je stavljen na trajnost efekta projekta, ne na jednokratnu pomoć

1. koji socijalni problem rešava projekat,
2. da li i koliko dugoročno rešava problem neke ugrožene grupe: pomoć pri prekvalifikaciji i nalaženju novog posla, dugoročna pomoć zajednici u raznim oblicima, zapošljavanje samohranih majki, održiva pomoć žrtvama nasilja, i sl.

Stepen uključenosti zaposlenih u projekat

1. da li i zaposleni učestvuju u projektu,
2. u kojoj formi i u kojoj meri

Procentualni udeo budžeta kompanije u projektu

(opciona stavka; ukoliko kompanija ne raspolaže tačnim podatkom, ne mora da ga navede)

Bliskost projekta glavnoj delatnosti kompanije

(koliko je projekat povezan sa osnovnom delatnošću kompanije)

PRIMER: akcenat se stavlja na projekat koji nije uopšte ili nije u najvećoj meri povezan sa osnovnom delatnošću kompanije (kompanija iz oblasti teške industrije bavi se ekološkim projektima, ali i pomaže u izgradnji puteva ili škola u svojoj zajednici; banka daje finansijsku pomoć ili donaciju institucijama kojima je to potrebno, ali se bavi i ekologijom; kompanija koja se bavi trgovinom i distribucijom, ali ima projekat iz oblasti bezbednosti ugroženih grupa, i sl.)

Motiv projekta i razlozi odabira ciljne grupe na koju je projekat usmeren

1. redovna stavka u budžetu kompanije koja mora da se ispuni,
2. generalna korporativna politika kompanije koja je i inače usmerena na datu ciljnu grupu/grupe,
3. sopstvena inicijativa,
4. pridruživanje tuđoj inicijativi,
5. neočekivana i/ili krizna situacija u društvu koja je zahtevala pomoć, i sl.
 

_____________________________________________________________________________________

Osoba za kontakt: Božidar Andrejić

mobilni telefon: +38166333345

e- mail:

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Unesite tekst komentara:

<<

22. novembar - 28. novembar 2010.

>>