emg home
RSS

Seminar

Procena po fer vrednosti – kako sagledati efekte procene vrednosti i utvrditi i obračunati fer vrednost

29. oktobar 2010. 16:00 - 21:00

Srbija, Hotel Palace

Organizator: MNG centar

Savremeno računovodstvo, utemeljeno na MRS, posebnu pažnju poklanja iskazivanju bilansnih pozicija po fer (poštenoj, pravičnoj vrednosti). Na određene delove imovine procena po fer vrednosti je obavezna, za druge je moguća i može se izvršiti ukoliko je to izbor rukovodstva i definisano je računovodstvenim politikama, dok za neke delove imovine nije moguće povećanje vrednosti po osnovu procene po fer vrednosti.

Veliki broj preduzeća računovodstvenim politikama je izabrao iskazivanje osnovnih sredstava po fer vrednosti. Nekim firmama koje osnovna sredstva nisu procenili po fer vrednosti revizori nisu izdali pozitivno mišljenje. Utvrđivanje realne vrednosti posebno je delikatno kod hartija od vrednosti, naročito u našoj zemlji, imajući u vidu okolnost da je finansijsko tržište još u povoju, da je plitko i nestabilno.

Aktuelna globalna finansijska i ekonomske kriza dobrim delom se duguje i manipulacijama sa finansijskim plasmanima u hipotekarne zajmove i njihovom nerealnom procenom po fer vrednosti.

U svetu postoje Međunarodni standardi procenjivanja, a u narednom periodu očekuje se usvajanje i objavljivanje međunarodnih računovodstvenih smernica za utvrđivanja fer vrednosti.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine


Poslovni kalendar

<<

14. februar - 20. februar 2011.

>>
  • US - Balkans Business Summit

    23. mar - 24. mar 2011 | Ekon:ference

    USA - Maryland, Baltimore

    Organizator: Američka država Merilend i US - Balkans Business Alliance