emg home
RSS

Seminar

Izveštaj o tokovima gotovine (primena mrs 7)

3. novembar 2010. 16:00 - 21:00

Srbija, Hotel Palace

Organizator: MNG centar

Zbog hronične nelikvidnosti u srpskoj privredi i velikog broja blokiranih poslovnih računa izveštaj o tokovima gotovine u našoj zemlji predstravlja najznačajniji finansijski izveštaj.
U praksi se poklanja nedovoljna pažnja sastavljanju izveštaja o tokovima gotovine jer je pažnja domaćih računovođa pre svega usmerena na bilans stanja i bilans uspeha.
Izveštaj o tokovima gotovine pruža informacije o prilivima i odlivima gotovine u obračunskom periodu po poslovnim aktivnostima, aktivnostima investiranja i finansiranja. Zajedno sa informacijama Bilansa stanja i Bilansa uspeha omogućavaju potpuniju analizu finansijskog položaja i zarađivačke sposobnosti preduzeća.

Registrujte se

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine


Poslovni kalendar

<<

22. novembar - 28. novembar 2010.

>>