emg home
RSS

Poslovni kalendar

MASTER

     # 1 e-learning trening sisitem za ovladavanje menadžerskim veštinama   M.V. Master je sistem individualnih trening programa u DVD formatu koji pruža mogućnost kontinuiranog rada na razvoju

<<

15. novembar - 21. novembar 2010.

>>