emg home
RSS

Arhiva vesti

Od top menadžera do pritajenih sezonaca

17:24 | broj komentara 0

Strani državljani većinom rade kao rukovodeći kadar, ali u Srbiju dolaze i prodavci, zanatlije, građevinci. Najviše radnih dozvola prošle i ove godine izdato je Kinezima, a slede Makedonci, Rusi i državljani Bosne i Hercegovine

Grčki sindrom - tako opasan, tako blizu

17:26 17:27 | broj komentara 0

Nema u ovogodišnjem rebalansu ništa iznenađujuće novo u ekonomskoj politici ove vlade: uštede na investicijama, dublji deficit uz novo zaduživanje na svetskom finansijskom tržištu. Suštinski izazov pred vlastima je kako se izboriti sa usporenim privrednim rastom sledeće

<<

03. oktobar - 09. oktobar 2011.

>>