emg home
RSS

Ekonom:east magazin

Ekonomist magazinGodištnja pretplata - print & online
Srbija: RSD 9900 + 8% PDV
Inostranstvo: EUR 250

Polugodišnja pretplata - print & online
Srbija: RSD 6000 + 8% PDV
Inostranstvo: EUR 150

Godišnja pretplata - samo online
Srbija: RSD 4000 + 8% PDV
Inostranstvo: EUR 100 (van Srbije)

   

* U cenu pretplate na štampano izda nje Ekonom:east magazina, pored 50 brojeva, uračunate su specijalne godišnje edicije i dodaci.

Kontakt

EMG pretplata
Tel:

Fax:
E-mail:

Kontaktirajte agente pretplate:

Obrad Todorović, , Mikailo Bodiroga, ,

Podaci za uplatu

Srbija

Ekonomist Media Group d.o.o.
Broj računa:
265-1100310004681-71

* Izgled uplatnice se može razlikovati u zavinosti od načina i mesta plaćanja

Inostranstvo

Uplate u EUR

 

56A:Intermediary bank:

DEUTDEFF

DEUTSCHE BANK AG

FRANKFURT AM MAIN DE

57A:Account with institution:

RZBSRSBG

RAIFFEISENBANK

BULEVAR AVNOJ-A 64a

BEOGRAD

59:Beneficiary customer:

IBAN: RS35265100000002166449

NIP EKONOMIST MEDIA GROUP DOO KONDINA 20

11000 BEOGRAD

Uplate u USD

56A: Intermediary bank

:AEIBUS33

AMERICAN EXPRESS BANK LTD

NEW YORK, NY US

57A: Account with institution:

RZBSRSBG

RAIFFEISENBANK

BULEVAR AVNOJ-A 64a

BEOGRAD

59: Beneficiary customer:

IBAN: RS35265100000002166449

EKONOMIST MEDIA GROUP

KONDINA 20

11000 BEOGRAD


Ekonom:east Media Group