emg home
RSS
Intelligence Unit

Intelligence Unit, Broj 000, 15. april 2011.

Nova publikacija – EMG Intelligence Unit

Snaga autoriteta

Autor: Goran Nikolić

Nema nikakve sumnje da Ekonom:east magazin u velikoj meri zadovoljava potrebu za informisanjem poslovnih i akademskih krugova, kao i ljudi zainteresovanih za privredna  dešavanja. U želji da izađemo u susret čitaocima koji ne raspolažu kategorijalnim aparatom ekonomske nauke, odlučili smo da pokrenemo novu publikaciji – EMG Intelligence Unit.


Smatramo da u Srbiji postoji dovoljan broj čitalaca koji bi želeli da se o kompleksnim ekonomskim dešavanjima u zemlji i svetu informišu još detaljnije kako bi stekli nova znanja, veštine, kao i korisne informacije za biznis. Budući da EMG grupa ima dobru saradnju sa naučnim radnicima, uspešnim menadžerima, vrhunskim novinarima, koji mogu da daju autoritativne odgovore na najvažnija ekonomska pitanja smatramo da kroz njihovu ekspertizu, odnosno znanja, iskustva, kreativna rešenja, možemo čitaocima ponuditi publikaciju koja bi popunila evidentnu prazninu.


Naravno, ideja nije nova, slične publikacije postoje u većini zemalja tržišne ekonomije. Odziv čitalaštva, odnosno korisnika, listom je pozitivan na zadovoljstvo obe strane. Pokretanje ovakvog izdanja u Srbiji nosi i određene rizike zbog relativno malog i nerazvijenog tržišta. I pored toga, duboko verujemo u uspeh i nadamo se da će ovaj naš ambiciozni projekat biti na dobrobit društvene zajednice.

U ovom pionirskom broju, kao i u narednim, namerni smo da prezentujemo vodeću temu, stručno ali čitljivo obrađenu. Ekspertize, odnosno sofisticirane sektorske analize naših autora trebalo bi daju odgovor na složena pitanja ekonomske stvarnosti i da ponude konkretna rešenja ili put do njih.

Nastanak publikacije EMG - Intelligence Unit je bez sumnje posledica i približavanja Srbije Evropskoj uniji, odnosno integracije zemlje u međunarodnu podelu rada i internacionalne tokove kapitala. Projekat transformacije i modernizacije društva neodvojivo je povezan sa ekonomskim reformama. Ako na tom putu, koji formalno ima, ali faktički nema alternativu, EMG Intelligence Unit bude dao svoj doprinos, naša
misija biće ostvarena.


Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Unestite tekst komentara: