emg home
RSS
Intelligence Unit

Intelligence Unit, Broj 001, 23. maj 2011.

Rast je sa one strane granice

Autor: Dr Goran Nikolić

Drugi broj EMG Intelligence Unita posvećen je izvozu, koji bi trebalo da bude okosnica nove razvojne strategije Srbije. Važnost podsticanja izvozne orijentacije zemlje bila je, naravno, poznata kreatorima ekonomske politike i „ekonomskoj struci“ i tokom prve tranzicione decenije. Međutim, dramatične razmere krize dovele su do temeljnog preispitivanja modela ekonomskog razvoja zemlje. Ono što je ključni nalaz „akademskih preispitivanja“ nije „otkriće“ bazičnih karika novog (postkriznog) modela: izvoza i investicija, već gledište da se bez rasta koji bi bio „guran“ izvozom i investicijama (tj. odustajanja od potrošnje kao nosioca povećanja bruto domaćeg proizvoda) može doći u neodrživu situaciju.

Vodeća tema ovog broja EMG Intelligence Unita biće pokrivena sa pet autorskih, stručnih, tekstova. U autorskom članku ministra ekonomije fokus je stavljena na mere i ostvarene rezultate na planu podrške domaćem izvozu. U narednom tekstu analiziramo dinamiku i kvalitativne promene robne razmene Srbije. Podatak da su u prvoj deceniji 21. veka robni izvoz i uvoz Srbije prosečno rasli 15, odnosno 13,3 procenta godišnje na prvih mah ukazuje na snažne domete srpske tranzicije. Međutim, problem je nedopustivo niska baza, i dostignuća Slovačke, Češke, Mađarske i Slovenije ukazuju da bi Srbija trebalo da učetvorostruči udeo robnog izvoza u BDP-u. Sledi komparativna analiza robne razmene, trgovinskog deficita, deviznog kursa i spoljnog duga tokom prethodne decenije, koji je uradio urednik portala makroekonomija.org. Sledeći članak bavi se razvojem spoljnotrgovinskih odnosa sa najvažnijim izvozno-uvoznim partnerom Srbije, EU. Autorka, saradnica Kancelarije za evropske integracije, ukazuje na velike prednosti liberalizacije. Indikativno je da su, i pored toga što je

2010. povećan preferencijalni uvoz iz EU, ostvarene koristi od preferencijalnog izvoza u EU značajno veće od gubitaka zbog smanjenih carina.

Sledeći tekst obrađuje tematiku osiguranja i finansiranja izvoznih poslova (prirodno, potpisnik je iz AOFI-a). Ono što smatramo vrlo važnim delom EMG Intelligence Unita su aneksi, odnosno tabele. Ovaj put potrudili smo se da obezbedimo vrlo iscrpne statističke podatke o razmeni Srbije, kao i izvozu i uvozu G7, BRIC(S), svih država EU kao i zemalja u okruženju.

Ono što se može zaključiti posle čitanja svih tekstova je da ključ izvoznog uspeha leži u prilivu stranih direktnih investicija u propulzivne sektore koji bi ''proširili'' izvoznu ponudu Srbije. Kao zemlja sa relativno malom vrednošću izvoza Srbija je, na osnovu jednostavnih zakonitosti ekonomije obima i transportnih troškova, orijentisana tako da najveći deo izvoza plasira u okolne zemlje, dok uvozi sa svetske pijace gde je roba najjeftinija.


Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Unestite tekst komentara: