emg home
RSS

Ekonom:east magazin

Magazin Ekonom:east je ekonomsko-politički nedeljnik liberalne orijentacije. Ekonom:east je izgradio reputaciju magazina koji predstavlja merilo poslovne uspešnosti i kompetencije. Magazin Ekonom:east prati celokupna poslovna javnost kako u Srbiji tako i u regionu, direktori preduzeća, predstavnici vlasti, ekonomisti i svi društveno angažovani ljudi.

Ekonom:east je tokom poslednjih osam godina intervjuisao na stotine relevatnih ličnosti, kako stručnjaka iz svih oblasti ekonomije, tako i ključne ljude iz državnih i političkih struktura naše zemlje i regiona, kao i rukovodioce najuglednijih svetskih institucija.

Glavna preokupacija EM jeste ekonomija u užem smislu, ali, naravno, i sve druge oblasti društvenog života, jer se kroz sve njih, manje ili više, na jedan ili drugi način, provlači – ekonomisanje resursima. Kratko rečeno – novac. U tom kontekstu i politika, kao bitna determinanta poslovnog ambijenta (kako za preduzeća, tako i za preduzetnike), neizbežno je i važno polje našeg interesovanja.

Magazin Ekonomist je 1999. godine pokrenula grupa novinara, okupljenih u NIP E press. Od 2004. godine, Tokom turbulentnih godina koje su i politički i ekonomski potresale čitav region, zadržao najviše standarde profesionalne etike, kao i specifičnu analitičnost i oštrinu po kojoj se ubraja među najrespektabilnije i najrelevantnije izvore poslovnih informacija i procena.

U tom smislu, Ekonom:east će i dalje zadržati svoju uređivačku orijentaciju i generalni stav magazina, osim što će i dalje modernizovati pristup obradi tema i povećati broj rubrika. Potrudićemo se da izađemo u susret kako željama i interesovanjima čitalaca, tako i da odgovorimo na izazove regionalnog i globalnog ekonomskog povezivanja.

O kredibilitetu koji Ekonom:east uživa ne samo među čitaocima, nego i kolegama-profesionalcima, najbolje svedoči nagrada ”Dušan Bogavac” za 2007. godinu, koju Nezavisno udruženje novinara Srbije dodeljuje za novinarsku etiku i hrabrost. Nastavljamo dalje...


Ekonom:east Media Group