emg home
RSS

Godišnje edicije

Tradicionalna godišnja edicija Ekonomist Media Group TOP 300 sadrži rang liste najuspešnijih kompanija u Srbiji po poslovnom prihodu, liste najuspešnijih po sektorima, liste kompanija koje beleže najveći rast poslovnog prihoda, ekonomske i sektorske analize prezentiranih tabela najuspešnijih (na srpskom i engleskom jeziku).

Proverite ko je najbolji u Srbiji!

Tradicionalna godišnja edicija Ekonomist Media Group BANKE I OSIGURANJA, REVIZORSKE I BROKERSKE KUĆE, LIZING KOMPANIJE sadrži rang liste najboljih u finansijskom sektoru Srbije, analize sektora, kao i procene i prognoze zbivanja na finansijskim tržištima u Srbiji. Proverite ko je najbolji u finansijskom sektoru Srbije!

Specijalna godišnja edicija Ekonomist Media Group TOP 300 IZVOZNIKA sadrži rang listu najuspešnijh izvoznika Srbije, liste najuspešnijih izvoznika po posebnim oblastima, ekonomske i sektorske analize prezentiranih tabela i ocene i prognoze izvoza iz Srbije u narednom periodu (na srpskom i engleskom jeziku). Proverite ko su najbolji izvoznici Srbije!

Specijalno izdanje Ekonomist Media Group TRŽIŠTE AKCIJA U SRBIJI50 IZABRANIH sadrži ključne podatke i analize kompanija za period 2004-2006, sektorske analize i poređenja performansi pojedinih kompanija, makroekonomske pokazatelje i projekcije celokupnog tržišta akcija u Srbiji do 2010. godine.

Proverite ko su 50 izabranih kompanija Srbije!


Ekonom:east Media Group