emg home
RSS

Tema:   Poljoprivreda

Preduzetnički san

18. februar - 15. februar 2008 | broj komentara 0

SAD su i u 2007, prema izveštaju Instituta za razvoj menadžmenta sa sedištem u Lozani, uspele da zadrže titulu najkonkurentnije ekonomije uprkos „rekordno visokom trgovinskom deficitu, visokoj stopi korporativnih poreza i niskom poverenju javnosti u Vladino vođenje

Pare rastu na drvetu

18. februar 2008 - 15. decembar 2007 | broj komentara 0

Ko misli da započne agrobiznis, ne treba da računa na to da su ulaganja mala, odnosno da su zemlja i oprema jeftini.

Lova za zemlju snova

19. februar 2008 - 15. novembar 2007 | broj komentara 0

Poljoprivreda, posmatrano sa aspekta ekonomije i finansija, poseduje mnoge specifičnosti koje se odražavaju i na tržište kredita i kreditnu politiku banaka i države.

Nema spone između instituta i poljoprivrednika

19. februar 2008 - 15. novembar 2007 | broj komentara 0

Swot analiza poljoprivredne situacije u Srbiji iz mog ugla deluje ovako: naše prednosti jesu veliki broj institucija koje su osnovane da se bave pitanjima poljoprivrede, kao i činjenica da reforme cele zemlje i harmonizacija sa EU nisu prekinute što daje šansu da koristimo

Analize

Predizborna ekonomija

Kupovina poverenja

Broj 617-618

29. mart 2012.