emg home
RSS
Bankar magazin

Bankar magazin, Broj 51-52, 01. mart 2011.

Okrugli sto E-trgovina i e-bankarstvo u Srbiji

Sporo odmicanje od početka

Okrugli sto

Samo dvadeset odsto preduzeća u Srbiji, iako skoro sva imaju internet priključak, koristi u poslovanju elektronsku trgovinu.


Uticaj krize na Bliskom istoku i u Africi na svetsku ekonomiju

Godina opasnog življenja

Svet

Globalna finansijska tržišta nisu bila prodrmana krizama u Tunisu i Egiptu, s obzirom na to da je generalno mišljenje bilo da su obe krize kratkog daha, a ove dve ekonomije nemaju značajan udeo u svetskoj proizvodnji


NBS priprema nova pravila za bankarski sektor

Mač sa dve oštrice

Banke

Možda to i nije bio cilj monetarnih vlasti, ali nove „formule“ za obračun adekvatnosti kapitala i klasifikaciju aktive, koje je Narodna banka Srbije u formi nacrta dostavila bankarima na razmatranje,


Ostatak sadržaja

<<
>>

Arhiva

Sva izdanja

  • Ekonom:east magazin
  • Bankar magazin
  • Preduzeće magazin
  • Top 300
  • EU Praktikum