emg home
RSS

Bankar magazin

Magazin Bankar, član Ekonom:east Meda Group, je najrelevantniji i najkredibilniji finansijski i poslovni mesečnik u Srbiji koji čitaju svi ljudi koji se bave biznisom i novcem: čitaju ga donosioci odluka kako iz državnih organa i svih institucija, tako i iz preduzeća i finansijskog sektora.

Cenovnik oglašavanja | Novi broj | Pretplatne opcije

Bankar se svakog 1. u mesecu nalazi na stolu svih ministara i državnih sekretara u vladi Srbije, zatim guvernera, viceguvernera i direktora sektora u Narodnoj banci Srbije, Saveta stranih investitora i ostalih relevantnih organizacija u zemlji.

Bankar je važan izvor informisanja o finansijskim i poslovnim zbivanjima i za ambasade, međunarodne institucije, ekonomske stručnjake, naučne radnike i mnoge druge uticajne ljude u zemlji, koji kreiraju njenu ekonomsku politiku.

Bankar se posle samo nekoliko izdatih brojeva nametnuo kao najuticajniji finansijski časopis koji čitaju svi direktori, članovi menadžmenta i službenici banaka. Među našim pretplatnicima nalaze se i brokerske kuće, investicioni fondovi, penzioni fondovi, kao i veliki broj preduzeća iz raznih delatnosti. Naš časopis namenjen je celokupnoj poslovnoj eliti.

Stranice Bankara otvorene su za razmenu i sučeljavanje različitih mišljenja i stavova koji obavezno dolaze do ciljne grupe kojoj su namenjeni. Privrednici na stranicama Bankara imaju priliku da nosiocima vlasti upute svoje predloge, zamerke i sugestije, a sa druge strane, predstavnici vlasti i kreatori ekonomske politike u Bankaru najavljuju svoje buduće poteze, ili objašnjavaju aktuelne mere.

Bankar osim tema sa domaćeg terena, nudi i aktuelne informacije iz sveta, preko svoje dopisničke mreže kako iz zemalja regiona, kao i iz zemalja Evropske unije i Amerike. Za Bankar pišu i stručnjaci iz najvećih svetskih institucija, kao što su Svetska banka, Nomura, Morgan Stanley itd.

 

Kontakt

EMG Marketing
Tel:
Fax:
E-mail:
Marketing menadžeri

Ivica Šaranac
Tel:
E-mail:

Snežana Petrović
Tel:
E-mail:

Danijela Lalić
Tel:
Email:

Cenovnik za oglašavanje u Bankar magazinu


Ekonom:east Media Group