emg home
RSS

Preduzeće magazin

Cenovnik oglašavanja | Novi broj | Pretplatne opcije

Magazin Preduzeće postao je od septembra 2007. godine član Ekonom:east Media Group-e, izdavača magazina Ekonom:east, Bankar, EU Praktikum i Moja Posla. Magazin Preduzeće izlazi u punom koloru na 68 strana, svakog meseca u tiražu od 5.000 primeraka.

Namenjen je vlasnicima malih i srednjih preduzeća i preduzetnicima koji su i najbrojniji pretplanici.

Infomativan I edukativan, magazin Preduzeće je i važan izvor informisanja o najbitinijim poslovnim zbivanjima iz oblasti preduzetništva, ali i prilika da se Vlada, državne agencije i druge državne institucije informišu o trendovima u privredi.

Ključna prednost magazina Preduzeće u odnosu na njegovu konkurenciju jeste tačnost podataka. S obzirom na to da iza Preduzeća stoji renomirana medijska kuća Ekonom:east Media Group, čitaoci su sigurni da su svi tekstovi maksimalno profesionalno obrađeni.

Oglašavanje u magazinu Preduzeće je najbolji način da komunicirate sa vašim poslovnim partnerima, potvrdite i unapredite svoju poslovnu reputaciju i uspeh vaše firme predstavite svim uticajnim ljudima u Srbiji.

 

Kontakt

 

EMG Marketing
Tel:
Fax:
E-mail:
Marketing menadžeri

Ivica Šaranac
Tel:
E-mail:

Snežana Petrović
Tel:
E-mail:

Danijela Lalić
Tel:
Email:


Ekonom:east Media Group