emg home
RSS

emg.rs

Ekonom:east Media Group pokrenula je emg.rs najveći i najsadržajniji biznis portal u regionu, koji svakog trenutka
raspolaže kompletnim poslovnim informacijama iz oblasti ekonomije, berze, bankarstva, te poslovanja uopšte.

Birajte društvo - Postavite svoj baner na emg.rs

Hiljade poslovnih korisnika svakoga dana obaveštava se putem emg.rs, jer su naše informacije pregledne, tačne, relevantne i brzo dostupne.

Portal emg.rs je nastao na platformi prethodnih online izdanja Ekonom:east Media Group, www.ekonomist.co.yu i
www.bankarmagazin.com, u trenutku kada se pojavila potreba da se stvori savremena online platforma sa ciljem da sinergizuje celokupan proizvod našeg medijskog sistema i učini ga dostupnim najširoj publici u zemlji i svetu.

Na adresi www.emportal.co.yu možete naći najnovije vesti, analize, procene i komentare, kako na srpskom, tako i na engleskom jeziku.

Izuzetnog dizajna, pregledan i kvalitetno opremljen, ovaj portal iz dana u dan postaje obavezna internet stranica svakog poslovnog čoveka koji želi blagovremeno da bude obavešten o aktuelnim kretanjima na poslovnoj sceni, ali i o dugoročnim posledicama trenutnih tendencija i događanja.

Portal emg.rs je neizostavan online savetnik poslovnih ljudi, čija je svakodnevna obaveza da donose odluke koje se odražavaju na ukupne rezultate njihovog poslovanja.

Na portalu možete naći i kalendar događaja od značaja za poslovnu zajednicu, raspored poslovnih konferencija EMG, online edicije štampanih izdanja, berzanske podatke za celokupno regionalno tržište kapitala, kao i dodatne informacije o aktivnostima Grupe.

Postavljanjem banera vaše kompanije na emg.rs, postajete brzo dostupni svim vašim postojećim i potencijalnim poslovnim klijentima i partnerima!

Ako su vaša ciljna grupa top menadžeri, donosioci odluka, predstavnici medija – onda ste na pravom mestu i na pravom putu da napravite izuzetnu dugoročnu investiciju.

Uz to, emg.rs posećuje i sve šira publika koja se kod nas informiše o ekonomskim i finansijskim trendovima, najnovijim poslovnim događajima i berzanskim kretanjima. Kontaktirajte nas za sve dodatne informacije, a naš stručni tim će Vas posavetovati gde, kako i koliko da se reklamirate na našem portalu, kako biste postigli maksimalan efekat.

Preuzmite cenovnike za oglašavanje na stranicama emg.rs na srpskom jeziku ili engleskom jeziku.

   

Kontakt

Web Marketing

Ivica Šaranac

Tel:
Fax:
Mob:

Cenovnik baner pozicija na stranicama na srpskom jeziku

Cenovnik baner pozicija na stranicama na engleskom jeziku


Ekonom:east Media Group