emg home
RSS
Intelligence Unit

Intelligence Unit, Broj 000, 15. april 2011.

Bogdan Lisovolik, šef kancelarije MMF-a u Srbiji

Stend-baj aranžman Srbije u retrovizoru

Intelligence Unit

Stend-baj aranžman Srbije sa MMF-om trajao je 27 meseci i istekao je 15. aprila ove godine. Ovaj program je putanju fiskalnog deficita stavio na razuman kolosek, pri čemu je zaštitio fiskalnu stabilnost.


Nova publikacija – EMG Intelligence Unit

Snaga autoriteta

Intelligence uvodnik

Smatramo da u Srbiji postoji dovoljan broj čitalaca koji bi želeli da se o kompleksnim ekonomskim dešavanjima u zemlji i svetu informišu još detaljnije kako bi stekli nova znanja, veštine, kao i korisne


Oporavak svetske ekonomije i perspektive Srbije

Optimistični tonovi

Intelligence Unit

Novo izdanje World Economic Outlook-a Međunarodnog monetarnog fonda nosi optimistične tonove. Procena globalnog rasta iznosi 4,4 odsto, odnosno 4,5 odsto za ovu i narednu godinu, što je vidan napredak u odnosu na prosečan rast u prethodne dve godine.


Ostatak sadržaja

Sva izdanja

  • Ekonom:east magazin
  • Bankar magazin
  • Preduzeće magazin
  • Top 300
  • EU Praktikum