emg home
RSS

O proizvodima i uslugama EMG

Ekonom:east Media Group je lider u ekonomskom novinarstvu u Srbiji i jedan od lidera u regionu. Za kratko vreme smo od inicijalnog časopisa Ekonom:east magazin uspeli da se proširimo toliko da u svom sastavu imamo pet medija i jednu koprodukciju, dok je posebnu reputaciju stekla organizacija međunarodnih poslovnih konferencija, okruglih stolova, kao i ekskluzivne obuke i konsalting.

Saznajte više o našim proizvodima i uslugama:

- Štampana izdanja :: Ekonom:east magazin | Bankar magazin | Preduzeće | Godišnje edicije

- Organizacija događaja :: Ekon:ference | Okrugli sto Bankar magazina | Logistics, Consulting & Services (LCS)

- emg.rs

- Korporativne komunikacije


Ekonom:east Media Group