emg home
RSS

Ekonom:east Media Group

Ekonom:east Media Group je lider u ekonomskom novinarstvu u Srbiji i jedan od lidera u regionu. Za kratko vreme smo od inicijalnog časopisa Ekonom:east magazin uspeli da se proširimo toliko da u svom sastavu imamo četiri medija, dok je posebnu reputaciju stekla organizacija međunarodnih poslovnih konferencija, okruglih stolova, kao i ekskluzivne obuke i konsalting.

U sastavu Ekonom:east Media Group (EMG) nalaze se sledeći mediji:

Ekonom:east (nedeljnik) - Više o izdanju | Pretplata | Oglašavanje | Najnoviji broj

Bankar (mesečnik) - Više o izdanju | Pretplata | Oglašavanje | Najnoviji broj

Preduzeće (mesečnik) - Više o izdanju | Pretplata | Oglašavanje | Najnoviji broj

emg.rs – najobuhvatniji biznis portal u zemlji - Više o portalu | Oglašavanje

Godišnje edicije - Više o izdanjima

  • Banke i osiguranja - Pretplata | Oglašavanje | Najnoviji broj
  • Top 300 najuspešnijih - Pretplata | Oglašavanje | Najnoviji broj
  • Top 300 izvoznika - Pretplata | Oglašavanje | Najnoviji broj
  • Top 50 preduzeća na berzi - Pretplata | Oglašavanje | Najnoviji broj
  • Ekon:books, izdavač nekoliko naslova iz popularne ekonomske literature

Specijalne edicije

  • EU Praktikum - Info | Najnoviji broj
 

Osim naše osnovne, izdavačke delatnosti, u sastavu Ekonom:east Media Group posluju:

Ekon:ference - Info |

Okrugli sto Bankar magazina - Info

Medijske obuke - Info

LCS (Logistic Consulting Services) - Info

Korporativne komunikacije - Info

Marketing - Info | Oglašavanje | Pretplata | Sponzorstva

 Magazin Bankar, koji posluje u okviru Ekonom:east Media Group, dodeljuje i prestižnu godišnju nagradu ”Bankar godine”. Udvostručili smo tiraž postojećih izdanja, povećali broj strana i zadobili poverenje velikog broja klijenata.


Ekonom:east Media Group