emg home
RSS

SAP očekuje rast prodaje u Srbiji tokom 2010.

02. jun 2010. | 15:31 16:11

Izvor: Emg.rs

Očekujemo rast prodaje u Srbiji u sledećoj godini, posebno u sektoru proizvodnje hrane, elektroprivrede, telekomunikacija i farmacije, ali je sa druge strane industrija u Srbiji još slaba i u nastajanju, tako da još ne očekujemo veće klijente u tom sektoru, rekao je Vladimir Popović, generalni direktor softverske kompanije SAP za zapadni Balkan.

On je na konferenciji SAP World Tour 2010 rekao da, iako je IT industrija u Srbiji doživela značajan pad prošle godine, a kompanije zbog krize mnogo opreznije investirale, SAP je uspeo da i u 2009. ostvari rast.

Popović je ocenio da su mala i srednja preduzeća u Srbiji takođe počela da prepoznaju prednosti uvođenja novih tehnologija i da i u tom sektoru ima pionira u uvođenju tih tehnologija, mala i srednja i preduzeća koja su vodeća u svojoj klasi.

Popović je na konferenciji poručio da su inovacije, ulaganje u ljude i donošenje najboljih poslovnih odluka uz pomoć savremenih tehnologija dobre strategije za kompanije koje žele što lakši prolazak kroz ekonomsku krizu.

Ambasador SAP-a Les Hayman je rekao da je došlo vreme da kompanije prestanu da razmilšljaju i pričaju o ekonomskoj krizi jer ona svakako ima kraj.

Prema njegovim rečima, ono što kompanije moraju da shvate je da i kad taj kraj dođe, situacija neće biti kao pre 3-4 godine, već moraju da razumeju da je došla nova ekonomska realnost i da preduzeća, da bi preživela, moraju da se prilagode i žive u novoj ekonomskoj realnosti.

„Ovo nije vreme izlaska i krize, već vreme tranzicije u novu ekonomsku relanost“, poručio je Les Hayman na konferenciji SAP World Tour 2010.

   

Pola decenije za Češkom

Joseph Manfred, direktor kompanije SAP za srednju i istočnu Evropu rekao je da među zemljama regiona postoje razlike u stepenu korišćenja informacionih tehnologija u kompanijama uglavnom zbog razlike u stepenu ekonomskog razvoja i vremenu koje je potrebno da se stigne do određenog nivoa.

Manfred je rekao da je među 13 zemalja centralne i jugoistočne Evrope na najvišem stepenu u regionu Češka jer su skoro sve kompanije primenile osnovnu fazu integracije savremenih poslovnih rešenja i već prelaze na specijalizovana poslovna rešenja za svaku posebnu industriju. Sa druge strane, većina kompanija u Srbiji još je u prvoj fazi koja podrazumeva osnovno unapređenje poslovanja.

Kompanije u Srbiji za firmama u Češkoj u pojedinim industrijskim granama zaostaju od pet do deset godina u primeni informacionih tehnologija, ali u oblastima koje rade direktno sa potrošačima, kao što su energetika i telekomunikacije uopšte ne zaostaju, rekao je Manfred.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: IT industrija

Ličnosti: Vladimir Popović, Les Hayman, Joseph, Manfred

Kompanije: SAP


Unesite tekst komentara:

<<

18. april - 24. april 2011.

>>