emg home
RSS

Sektor osiguranja u drugom tromesečju prvi put zabeležio rast

24. avgust 2010. | 16:34

Izvor: Emg.rs

Ukupna premija sektora osiguranja u Srbiji u drugom tromesečju 2010. iznosila je 30 milijardi dinara, što predstavlja nominalni porast od 5,1 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. To je, posle realnog pada tokom 2009. i u prvom tromesečju 2010. prvi put realni rast od 0,9 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).U strukturi premije učešće neživotnih osiguranja iznosilo je 85,8 odsto, dok je udeo životnih osiguranja bio 14,2 procenta, što je rast u odnosu na učešće od 13,1 odsto u istom periodu prethodne godine.

Struktura premije u drugom tromesečju 2010. godine je slična strukturi u istom periodu lane, uz beleženje najvećeg učešća osiguranja od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila u ukupnoj premiji od 29,3 odsto.

Očekivani efekti finansijske krize u vidu pada premije neobaveznih osiguranja su se odrazili i u drugom tromesečju ove godine kroz beleženje pada premije osiguranja motornih vozila - kasko od 1,3 odsto, navela je NBS.

Premija imovinskih osiguranja, koja je tokom 2009. godine i u prvom kvartalu 2010.  beležila pad, ovog puta zabeležila je rast od 7,6 odsto.

Bilansna suma društava za osiguranje, u poređenju sa drugim tromesečjem 2009. godine, povećana je u istom periodu 2010. za 19,1 odsto, odnosno sa 96,7 milijardi dinara na 115,1 milijardi dinara.

Broj društava za osiguranje povećan je sa 24 na 26, uz smanjenje broja zaposlenih na 10. 927 po stopi od 11,1 odsto.

Posmatrano prema vlasničkoj strukturi kapitala, od 26 društava za osiguranje 19 je u većinskom stranom vlasništvu, a sedam društava je u domaćem.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Osiguranje

Institucije: Narodna banka Srbije


Unesite tekst komentara:

<<

27. jun - 03. jul 2011.

>>

Povezani naslovi