emg home
RSS

Gotovo 60 odsto više primedbi na rad osiguravajućih kuća

25. avgust 2010. | 12:43

Izvor: Emg.rs

Prema podacima sa sajta Narodne banke Srbije, u prvom polugodištu ove godine Centar za korisnike finansijskih usluga primio 94 prigovora na rad osiguravajućih društava, 57 odsto više nego u istom periodu prošle godine. Najveći broj prigovora uputili građani.

U NBS-u kažu da se najveći broj žalbi odnosi na visinu ponuđene naknade štete, neblagovremene isplate naknade štete i odbijanje isplate nespornog dela.

Ove godine osiguranicima su najveće muke sa osiguravačima zadavale nesuglasice vezane za osiguranje od auto-odgovornosti jer se oko 62 odsto prigovora odnosi na tu vrstu osiguranja. Na kasko-osiguranje se odnosi oko devet odsto, na osiguranje nezgode sedam odsto, dok se na osiguranje života odnosi četiri odsto prigovora.

„Pošto je osiguranje od auto-odgovornosti najrasprostranjenija vrsta osiguranja i pošto se radi o kratkoročnom, obaveznom osiguranju, logično je da je i najveći broj šteta po osnovu tog osiguranja, pa samim tim i najveći broj prigovora po tom osnovu. Životno osiguranje je dugoročno osiguranje, koje se zaključuje dobrovoljno, a za ostvarenje osiguranih rizika potreban je duži period, pa je i broj zahteva za naknadu po osnovu polisa životnog osiguranja, odnosno prigovora po tom osnovu, značajno manji u odnosu na druge vrste osiguranja “, objašnjavaju u NBS za Emg.rs.

Kako dalje kažu u Centralnoj banci, nadzornom organu za rad osiguravajućih kuća, broj prigovora je povećan usled veće informisanosti građana o mogućnostima za ostvarenje prava, odnosno svesti da imaju pravo da se prigovorom obrate NBS-u, Centru za korisnike finansijskih usluga, i pokušaju da mirnim putem reše spor kako bi predupredili skupe i duge sudske sporove.

Međutim, kako dalje kažu, potrebno je dalje edukovati građane, odnosno podsticati ih da se upoznaju sa specifičnostima finansijskih proizvoda kako bi sve odluke o kupovini i korišćenju finansijskih proizvoda i usluga donosili odgovorno.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Unesite tekst komentara:

<<

27. jun - 03. jul 2011.

>>

Povezani naslovi