emg home
RSS

Januarski deficit budžeta 2,3 milijardi dinara

09. februar 2011. | 10:12

Izvor: Emg.rs

Deficit budžeta Srbije u januaru bio 2,3 milijardi dinara, objavilo Ministarstvo finansija. Ostvaren je prihod od 55,4 milijarde, a rashod od 57,7 milijardi.

Najveći deo prihoda odnosi se na uplatu poreza na dodatu vrednost, 30,7 milijardi dinara. Od akciza je prikupljeno 12,5 milijardi dinara, od poreza na dohodak građana pet milijardi, poreza na dobit preduzeća 1,9 milijardi, a od carina 2,2 milijardi.

Najveći budžetski izdaci u januaru bili su transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, 20,6 milijardi dinara, a za plate u državnoj službi je dato 16,29 milijardi. Za socijalnu zaštitu je isplaćeno sedam milijardi dinara, a kapitalni izdaci budžeta bili su 327,4 miliona. Ostali tekući rashodi budžeta bili su 3,24 milijardi dinara jer je sa te pozicije, prema odluci suda, isplaćena naknada od 2,9 milijardi za angažovanje izraelskog satelita.

Budžetom za 2011. godinu planirani su prihodi državne kase od 724,4 milijardi dinara i rashodi od 844,9 milijardi, uz deficit od 120,5 milijardi.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Deficit budžeta

Institucije: Ministarstvo finansija Srbije


Unesite tekst komentara:

<<

07. februar - 13. februar 2011.

>>