emg home
RSS

Gaspromnjeft će otkupiti 5,15 odsto akcija NIS-a

18. mart 2011. | 13:14

Izvor: Tanjug

Sumirajući rezultate Ponude za preuzimanje akcija Naftne industrije Srbije (NIS), koja je u januaru upućena manjinskim akcionarima, Gasprom njeft je saopštio danas da će za kupljene akcije platiti 40,3 miliona evra, povećavši tako svoj udeo u NIS-u sa 51 odsto na 56,15 odsto.

Za otkup je bilo ponuđeno 8,4 miliona akcija NIS-a, što predstavlja 5,15 odsto osnovnog kapitala kompanije. Maksimalno je za otkup bilo ponuđeno 19,12 odsto, ili 31,18 miliona akcija NIS-a sa pravom glasa.

Cena akcije određena je u skladu sa srpskim zakonima, a ponuda malim akcionarima jedna je od obaveza Gasprom njefta koju predviđa kupoprodajni ugovor o preuzimanju 51 odsto akcija NIS-a. "Broj akcija ponuđenih za otkup govori o tome da mali akcionari NIS-a veruju u potencijal razvoja kompanije i u perspektive rasta njene vrednosti.

Tokom rada u NIS-u, uspeli smo da učinimo da kompanija posluje s dobitkom, da započnemo veliku modernizaciju, da za više od jedne trećine povećamo proizvodnju. U perspektivi NIS treba značajno da poveća obim delatnosti i postane vodeći igrač na balkanskom tržištu", istakao je prvi zamenik predsednika Izvršnog odbora Gasprom njefta, predsednik Upravnog odbora NIS-a Vadim Jakovljev. Ponuda Gaspromnjefta o preuzimanju akcija NIS-a zatvorena je 16. marta ove godine.

Ponuda za otkup deonica NIS-a trajala je 45 dana, a zagarantovana otkupna cena je bila 4,8 evra po akciji, odnosno najmanje 506,48 dinara.

Ruska kompanija "Gaspromnjeft", kao većinski vlasnik NIS-a, otvorila je 31. januara ponudu za preuzimanje 19,12 odsto akcija NIS-a od malih akcionara, u skladu sa ugovorom o prodaji 51 odsto akcija NIS-a toj ruskoj kompaniji.

Gasprom njeft je postao vlasnik 51 odsto NIS-a 2009. godine, nakon kupovine akcija od Srbije, koja je bila jedini akcionar kompanije.

Za kontrolni paket Gasprom njeft je platio 400 miliona evra. Ugovor s Vladom takođe predviđa obavezu Gasprom njefta da u modernizaciju NIS-a investira najmanje 500 miliona evra do 2012. godine.

Vlada Srbije je 2009. godone donela odluku da deo svog paketa akcija u NIS-u podeli građanima Srbije, posle čega je u vlasništvu države ostalo nešto manje od 30 odsto.
Kompanija je 2010. godine iz zatvorenog pretvorena u otvoreno akcionarsko društvo.Od 30. avgusta 2010. godine akcijama NIS-a trguje se na Beogradskoj berzi.

U skladu sa propisima i ugovorom sa Vladom Srbije, cena akcije za otkup od manjinskih akcionara utvrđuje se po najvećem od tri parametra - nije smela da bude niža od prosečne cene trgovanja na berzi za poslednja tri meseca, od cene poslednjeg dana trgovanja koji prethodi objavljivanju "Obaveštenja o nameri" za otkup akcija, kao i od cene po kojoj je akcije kupio Gasprom njeft. Od svih navedenih parametara najviša je bila cena koju je za akcije NIS-a platio Gasprom njeft. "Obaveštenje o nameri" preuzimanja akcija bilo je objavljeno 13. januara, a ponuda je upućena malim akcionarima 31. januara.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Akcije

Institucije: Vlada Srbije

Kompanije: Gaspromnjeft, NIS


Unesite tekst komentara:

<<

24. oktobar - 30. oktobar 2011.

>>

Povezani naslovi