emg home
RSS

Novi carinski zakon predviđa niz olakšica

24. maj 2010. | 14:24

Izvor: Emg.rs

Novi carinski zakon, koji je stupio na snagu početkom maja, omogućiće efikasnije poslovanja kompanija, brži obrt kapitala, smanjenje troškova i povećaće konkurentnost firmi, zaključeno je na predavanju Olakšice u poslovanju predviđene novim carinskim zakonom, u Privrednoj komori Srbije.

Taj propis uvodi institut ovlašćenog izvoznika, koji će moći da izvozi po pojednostavljenim procedurama, rekao je Zoran Stajić, šef odseka za carinski upravni postupak u Carinarnici Beograd.

To ovlašćenje se, prema njegovim rečima, izdaje na godinu dana. „Da bi neko postao ovlašćeni izvoznik, mora da se pridržava carinskih propisa, bude likvidan i ispunjava standarde o bezbednosti“, objasnio je Stajić.

Taj status su do sada dobili Hemofarm, U.S. Steel Srbija, Farmakom MB, Toza Marković, Ball Packaging, Gorenje, Henkel, Jug boje.

Najteži prekršaji, poput neprijavljivanja robe ili prenosa robe van obeleženog graničnog prelaza, biće, prema novom propisu, sankcionisani oduzimanjem robe i novčanom kaznom koja može biti i četiri puta veća od vrednosti robe.

Netačno obeležavanje podataka na osnovu kojih bi se mogao ostvariti povlašćen status kažnjava se takođe oduzimanjem robe, dok se nenamerno pogrešno deklarisanje sankcioniše kaznom od 10.000 do 1,5 miliona dinara. Za lakše prestupe, poput neurednosti, predviđena je sankcija od 5.000 do 500.000 dinara.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Unesite tekst komentara:

<<

17. oktobar - 23. oktobar 2011.

>>