emg home
RSS

Kompanija Tigar ima najbolje odnose sa investitorima

18. novembar 2010. | 16:12

Izvor: Beta

Beogradska berza proglasila je danas pirotski Tigar [TIGR] kompanijom koja je ostvarila najbolje odnose sa investitorima u 2010. godini.


Tigar je prva kompanija sa srpskog tržišta kapitala sa tim priznanjem koje će se i ubuduće dodeljivati domaćim kompanijama sa najboljim odnosima sa investitorima.

Priznanje je dodeljeno Tigru na Devetoj međunarodnoj konferenciji Beogradske berze Upgrade in Belgrade.

Istraživanje kvaliteta odnosa sa investitorima na teritoriji Srbije pokazalo je, kako je u obrazloženju navela Berza, da se domaće kompanije razliku u velikoj meri u pogledu stepena ispunjenosti ocenjivanih kriterijuma.

Kriterijumi, njih deset, svrstani su u tri kategorije - saopštavanje informacija bitnih za odlučivanje investitora, komunikacijska strategija kompanije i otvorenost kompanije za investitore.

Ocenjivane su kompanije sa A listinga - Energoprojekt [ENHL], Sojaprotein [SJPT] i Tigar, kao i kompanije sa B listinga - Alfa plam [ALFA], Komercijalna banka [KMBN] i Metalac [MTLC].

Ocene preduzeća kreću se se od 45,85 do 90,84 poena od ukupno 100, a najbolji rezultat imao je Tigar.

Akcije Tigra su na A listingu Berze još od 2007. godine, međutim, preti im opasnost da zbog neispunjavanja kriterijuma likvidnosti pređu sa A na B listing.

Berza je navela da materijali Tigra namenjeni investitorima, internet prezentacija, kao i nastup u direktnim odnosima sa investitorima mogu da posluže kao model drugim srpskim listiranim kompanijama.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Berza

Institucije: Beogradska berza

Kompanije: Tigar


Unesite tekst komentara:

<<

24. oktobar - 30. oktobar 2011.

>>