emg home

RSS

Ćirović: Zakon štiti investitore i smanjuje rizike

28. oktobar 2011. | 14:56

Izvor: Beta

Zakon o tržištu kapitala koji treba da počne da se primenjuje 17. novembra uticaće na pokretanje većeg broja transakcija na finasijskom tržištu Srbije, ocenjeno je danas u Privrednoj komori Beograda.Kako je rečeno na okruglom stolu "U susret primeni Zakona o tržištu kapitala", taj zakon doneće veću sigurnost i zaštitu investitora kroz obavezu osnivanja Fonda za zaštitu investitora, a omogućiće i da se obezbedi pravedno, efikasno i transparentno tržište kapitala.

Zakon bi trebalo, kako je kazao predsednik Komisije za hartije od vrednosti Zoran Ćirović i da smanji sistemski rizik na tržištu kapitala

On je naveo da su glavne novine Zakona o tržištu kapitala koji je stupio na snagu 17. maja, nove definicije osnovnih pojmova i to što više nema podele na otvorena i zatvorena akcionarska društva, već će postojati javna društva.

"Zakon uspostavlja i novu strukturu berze koja podrazumeva da postoji regulisano tržište i multilateralna trgovačka platforma, a napušta se i načelo koncentracije za dužničke hartije od vrednosti", kazao je Ćirović.

On je dodao i da je novina to što akcije privrednih društava sa većim brojem akcionara, od 10.000, više neće moći da se isključe sa transparentnog tržišta u vidu regulisanog tržišta, dok ostala privredna društva čijim se akcijama trguje na berzi mogu da isključe svoje akcije sa tržišta, ali uz obavezu ponude otkupa akcija od nesaglasnih akcionara.

U novovom zakonu, kako je kazao Ćirović velika pažnja je posvećena sastavljanju, odobrenju, kao i objavljivanju prospekata za upućivanje javne ponude hartija od vrednosti ili za njihovo uključivanje na određeno tržište.

Prema njegovim rečima, produžena je i validnost prospekata na 12 meseci i sa prospektima se može ići na više emisija.

"Jasnije su definisane odredbe o osnivanju investicionih društava i uslovima za obavljanje delatnosti, a razrađene su i odredbe o vođenju novčanih računa od strane brokersko dilerških društava", kazao je on.

Ćirović je naveo da Zakon o tržištu kapitala daje veća ovlašćenja Komisiji za hartije od vrednosti i naglasio da će se u buduće manipulaciju kao i prikrivanje i preporučivanje insajderskih informacija tretirati kao krivična dela.

Direktorka Centralnog registra hartija od vrednosti Srbije Vida Uzelac kazala je taj zakon pisan po evropskim direktivama i da je pratio zakone u regionu.

Ona je naglasila da je obaveza osnivanja Fonda za zaštitu investitora koji bi trebalo da radi pri Agenciji za osiguranje depozita, a za njegovu kontrolu da bude nadležna Komisija za hartije od vrednosti, najpozitivnija novina u novom zakonu i na tržište kapitala imaće najveći uticaj, jer će otvoriti put većem brju investitora da dođu na srpsko tržište.

Prema ranijim najavama Fond za zaštitu investitora će investitorima garantovati isplatu do 20.000 evra u slučaju stečaja investicionog društva ili neke druge nemogućnosti ispunjavanja obaveza prema klijentima.

Do početka primene Zakona o tržištu kapitala, u Srbiji važi Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Investicije


Unesite tekst komentara:

<<

07. novembar - 13. novembar 2011.

>>

Povezani naslovi