emg home

RSS

Plate u zdravstvu na osnovu rezultata rada

23. novembar 2011. | 15:11

Izvor: Tanjug

Izmenama Zakona o platama u državnim organima i javnim službama uvodi se novi sistem obračuna i isplata plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, čiji je cilj da se stvore uslovi za nagrađivanje prema rezultatima rada, izjavio je danas ministar zdravlja Zoran Stanković.

Stanković je, predstavljajući te izmene poslanicima, rekao da će na taj način u zdravstvenom sistemu, za razliku od drugih javnih službi, uspostaviti novi način obračuna i isplate plata i stvoriti mogućnost da se na primarnom nivou zdravstvene zaštite uvede novi model plaćanja za usluge u domovima zdravlja.

“Primenjivao bi se model plaćanja po glavi stanovnika, dok bi se na sekundarnom i tercijalnom nivou zdravstvene zaštite uveo model finansiranja prema dijagnostičkim srodnim grupama”, naveo je ministar zdravlja.

Prema predlogu zarade se sastoje iz tri dela - osnovne plate, dela plate po osnovu radnog učinka i dodataka na platu, koje zaposleni plaćaju na osnovu poreza i doprinosa.

Kako je rekao, deo plate po osnovu radnog učinka određivaće se procentualnim uvećanjem osnovne plate, koje izražava priznati učinak po osnovu obima rada, kvaliteta izvršenog posla, broja i strukture opredeljenih osiguranih lica...

Ministar je rekao da je predviđeno i da se dodatak na platu obračunava i isplaćuje u visini utvrđenoj propisima o radu, a osnovica za obračun dodatka na platu činiće osnovna plata utvrđena Zakonom o platama.

Prema njegovim rečima, dodatak na platu pripada za vreme provedeno u radnom odnosu - za minuli rad i to u visini od 0,4 odsto od osnovice za svaku godinu rada provedenu u radnom odnosu.

Izmenama se predlažu i uvećanja plate po osnovu dodataka na nju, kao i po osnovu prihoda koje zdravstvene ustanove ostvare.

Cilj izmena je, kako se navodi u obrazloženju zakona, sprovođenje uslova za stvaranje reforme u finansiranju zdravstvene zaštite i osiguranja, na primarnom, sekundarnom i tercijalnom nivou zdravstvene zaštite, iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Predviđeno je da Vlada Srbije utvrđuje korektivne koeficijente, najveće procentualno uvećanje osnovne plate, kriterijume i merila za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka i način obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.

Aktuelni Zakon uređuje sistem plata svih zaposlenih u javnim službama na jedinstven način, bez prepoznavanja specifičnosti pojedinih oblasti i bez nagrađivanja prema radu i radnom učinku.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Plate, Zdravstvo

Ličnosti: Zoran Stanković


Unesite tekst komentara:

<<

21. novembar - 27. novembar 2011.

>>

Povezani naslovi

  • Smanjenje plata u zdravstvu samo onima koji ne ispune normu

    28. oktobar 2011. 16:10 |

  • Stanković: Do 1. aprila zaposlićemo 600 nezaposlenih

    12. novembar 2011. 18:11 |

  • Stanković: Inicirao sam izmenu propisa o platama trudnica

    11. novembar 2011. 13:11 |