emg home
RSS

Pilot projekat primene GS1 standarda u zdravstvu

19. februar 2010. | 16:22

Izvor: EMportal

U martu će početi sprovođenje pilot projekta primene GS1 standarda u lancu snabdevanja u zdravstvu, čiji je osnovni cilj da obezbedi veću bezbednost pacijenta i podigne efikasnost snabdevanja, uz snižavanje troškova, saopštila je asocijacija GS1 Srbija.U pilot projektu uspostavljanja sledljivosti leka – praćenju proizvoda u čitavom lancu od proizvođača do krajnjeg potrošača - učestvuju proizvođači lekova Hemofarm i Galenika, veledrogerije Velefarm, Jugohemija i Phoenix pharma i Apotekarska ustanova Beograd, navodi se u saopštenju GS1 Srbija.

Kretanje lekova prati se u čitavom lancu snabdevanja, od proizvođača preko veledrogerija do apoteka, a osnovni ciljevi su bolja zaštita bezbednost pacijenata i povećanje efikasnosti poslovanja farmaceutskih kuća kroz primenu međunarodnih standarda.

Projekat predviđa praćenje dva domaća leka, koji će biti označeni dvodimenzionalnim DataMatrix kodovima koji u sebi nose identifikaciju, broj serije i datum isteka roka upotrebe leka.

Svako pojedinčano pakovanje biće označeno jedinstvenim serijskim brojem kutijice koji treba da omogući proizvođačima kontrolu originalnosti proizvoda. Transportna pakovanja će se označavati GS1 logističkim etiketama, otpremnice i fakture će se elektronski razmenjivati, a proizvodi će se pratiti preko centralne baze podataka.

Na osnovu toga, u svakom trenutku bi trebalo da bude poznato gde se u distributivnom lancu nalazi lek, iz koje serije, sa kojim rokom trajanja i posredstvom apoteka, kom pacijentu je izdat. Pored toga, projekat bi trebalo da demonstrira i efikasno povlačenje serije leka sa tržišta.

Ovim sistemom, kako se navodi, uvodi se automatizovan unos podataka, efikasna razmena podataka između učesnika u lancu, snižavaju se troškovi, a moguće greške svode se na minimum.

Saglasnost za pilot projekat dali su Ministarstvo zdravlja Srbije i Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije. On će trajati godinu dana, a naredne godine u maju bi trebalo da se održi konferencija na kojoj će biti saopšteno kako se u praksi pokazao sistem sledljivosti u lancu snabdevanja lekovima.

GS1 standardi, koji su poznati i pod nazivom EAN, predstavljaju standarde globalnih lanaca snabdevanja i prepoznatljivi su po bar kodovima na proizvodima. Te standarde razvija međunarodna GS1 organizacija sa sedištem u Briselu, preko mreže svojih nacionalnih organizacija, a Srbija je u taj sistem uključena od 1981.

U jednom broju zemalja GS1 standardi prihvaćeni su kao standardi za jedinstvenu identifikaciju lekova i medicinskih sredstava, a u jednom broju je to i zakonska obaveza.

Francuska i Turska su, recimo, u svoje zakone unele obavezu označavanja lekova dvodimenzionalnim DataMatrix kodovima sa odgovarajućom strukturom podataka.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Zdravstvo, Farmacija

Kompanije: Farmacija


Unesite tekst komentara:

<<

11. april - 17. april 2011.

>>