emg home

RSS

Pokrenuto restrukturiranje Dnevnik holdinga

22. jul 2010. | 15:25

Izvor: Emg.rs

Grad: Novi Sad

Agencija za privatizaciju je objavila odluku o pokretanju restrukturiranja novosadskog "Dnevnik holdinga" kao preduslova za njegovu privatizaciju.Pokreće se restrukturiranje četiri zavisna preduzeća - "Dnevnik - novine i časopisi", "Dnevnik - Poljoprivrednik", "Dnevnik - štamparija" i "Dnevnik - promet" .

Postupak restrukturiranja sprovodi se statusnim, promenama pravne forme i unutrašnje organizacije, otpuštanjem duga radi namirivanja poverilaca i drugim promenama koje omogućavaju prodaju kapitala i imovine.

Državni poverioci pozvani su da prijave svoja potražiavnja sa stanjem na dan 31. april 2004. godine.

Agencija je podsetila da je inicijativu za privatizaciju "Dnevnik Holdinga" pokrenulo Ministarstvo privrede 20. aprila 2006. godine i da je tada doneta odluka o tenderu kao metodu privatizacije. U strukturi kapitala tada su učestvovali AP Vojvodina sa 53,19 odsto i Republika Srbija sa 46,80 odsto.

Javni poziv za prodaju 84,04 odsto kapitala preduzeća objavljen je 3. maja 2007. godine. Kako su, u toku sprovođenja postupka prodaje, nastupile okolnosti za koje Agencija za privatizaciju nije znala, ona je 6. juna 2007. godine donela Zaključak o prekidu postupka privatizacije na najviše 90 dana, nakon čega je javni poziv stavljen van snage, objašnjava se na sajtu.

"U međuvremenu je Dnevnik holding pokrenuo i sproveo postupak konverzije potraživanja državnih poverilaca u kapital Društva, što je dovelo do promena u strukturi kapitala, tako da je, prema aktuelnim podacima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, trenutna struktura kapitala sledeća: AP Vojvodina - 48,65 odsto, republika Srbija - 48,42 odsto, Grad Novi Sad - 1,90 odsto, Nacionalna služba za zapošljavanje - 0,51 odsto i lokalne samouprave - 0,50 odsto", navedeno je na sajtu Agencije.

Takođe se podseća da je Zakonom o privatizaciji propisano da Agencija sprovodi restrukturiranje ili upućuje zahtev da se ono sprovede ako proceni da kapital, odnosno imovina preduzeća ne može biti prodata putem javnog tednera ili javne aukcije, bez prethodnog restrukturiranja.

Nemačka medijska grupacija WAZ je ranije ove nedelje saopštila da su predstavnici "Dnevnik holdinga" propustili rok za prihvatanje ponude za preuzimanje udela u visini od 55 odsto koji WAZ grupacija ima u Dnevnik Vojvodina presu.

WAZ grupa i "Dnevnik holding", preko DVP-a, zajednički izdaju dnevne novine "Dnevnik". Kompanija WAZ nedavno je najavila povlačenje sa srpskog tržišta.

Radnici štamparije Dnevnika već nekoliko dana protestuju u Novom Sadu pred zgradom pokrajinske vlade tražeći isplatu zaostalih zarada, putnih troškova, povezivanje radnog staža i overu zdravstvenih knjižica.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Unesite tekst komentara:

<<

07. novembar - 13. novembar 2011.

>>

Povezani naslovi