emg home
RSS

U 2009. prijavljene 1.584 sumnjive transakcije

14. septembar 2010. | 14:21

Izvor: Beta

U Srbiji su u 2009. godini prijavljene 1.584 sumnjive transakcije, od kojih su 1.575 prijavile banke, rečeno je na današnjem seminaru u Narodnoj banci Srbije o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Dvodnevnu obuku bankara za usavršavanje metoda za sprečavanje pranja novca organizovali su Misija OEBS-a u Srbiji i Uprava za sprečavanje pranja novca Srbije.

"Od velikog je značaja da se službenici iz privatnog i javnog sektora sastaju i razgovaraju o međusobnim ulogama, jer prijava bilo koje sumnjive transakcije može na kraju dovesti do krivičnog gonjenja i povraćaja sredstava," rekla je, kako se navodi u saopštenju OEBS-a, šefica Odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava Misije OEBS-a u Srbiji Rut van Rijn.

Direkror Uprave za sprečavnje pranja novca Srbije Aleksandar Vujačih je istakao da će Srbija imati uspeha u borbi protiv pranja novca samo ako tesno sarađuje sa bankama na otkrivanju sumnjivih finansijskih transakcija.

Uprava za sprečavanje pranja novca Srbije potpisala je danas sporazum o saradnji sa finansijsko-obaveštajnom službom Holandije.

"Potpisivanje tog sporazuma je od ključnog značaja za razmenu informacija između finansijsko-obaveštajnih službi Srbije i Holandije", navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.

Međunarodna razmena podataka i informacija je, kako se dodaje, veoma važna za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Uprava za sprečavanejpranja novca Srbije je do sada potpisala sporazume sa 22 finansijsko-obaveštajne službe, među kojima su službe iz SAD, Ruske Federacije, Slovenije, Belgije.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Sumnjive novčane transakcije

Ličnosti: Rut van Rijn

Institucije: Uprava za sprečavanje pranja novca, Narodna banka Srbije, OEBS


Unesite tekst komentara:

<<

27. jun - 03. jul 2011.

>>