emg home

RSS

Svaki treći čuo za društveno odgovorno poslovanje

14. oktobar 2010. | 14:20

Izvor: Emg.rs

Dve trećine građana Srbije nije čulo za termin “društveno odgovorno poslovanje”, niti razume šta on znači, a 11 odsto može da navede primer korporativne odgovornosti, pokazuju rezultati istraživanja koje je sprovela agencija Synovate u saradnji s nevladinom organizacijom Smart Kolektiv.

Kako je danas saopšteno na predstavljanju rezultata istraživanja, 84 odsto ispitanika nije znalo da navede ime neke od kompanija koje primenjuju principe društveno odgovornog poslovanja. Među onima koji su odgovorili na to pitanje, najveću prepoznatljivost imaju Delta Maxi, osam odsto, Holcim, sedam, Coca Cola, šest, i Hemofarm, šest odsto.

Među primerima društveno odgovornog poslovanja kompanija navedeni su, između ostalog, donacije zdravstvenim ustanovama, pomoć lokaloj zajednici, aktivnosti na zaštiti životne sredine, ali i ulaganje u srpsku industriju (Gazprom, Simpo), otvaranje radnih mesta i briga o radnicima (FIAT) i ulaganje u razvoj sporta (Gazprom kao sponzor Crvene zvezde).

Građani su kao najvažnije teme iz oblasti društveno odgovornog poslovanja prepoznali zaštitu zdravlja i bezbednosti radnika (63 odsto), obezbeđenje stabilnih i sigurnih radnih mesta (61 odsto), zaštitu životne sredine i korupciju. Istovremeno, više od dve trećine građana stanje u tim oblastima ocenjuje kao loše ili veoma loše.

Mali procenat građana, pet do 15 odsto, smatra kompanije i civilni sektor najodgovornijim za opšte dobro društva, a više od 84 odsto kao presudnu vidi ulogu Vlade, Skupštine i lokalnih uprava, s tim da je nepoverenje u kompanije i nevladine organizacije nešto manje nego u državu.

Tri četvrtine ispitanika smatra da društveno odgovorno poslovanje, suprotno uobičajenim shvatanjima, treba da bude regulisano zakonom, a ne prepušteno volji kompanija.

Takođe, 68 odsto građana navodi da je spremno da bojkotuje proizvod kompanije koja se loše odnosi prema okolini, dok trećina tvrdi da bi kupila prozivod kompanije bez obzira na to da li se ponaša društveno odgovorno.

Kvalitativni deo istraživanja pokazuje da postoje velike razlike između načina na koji društveno odgovorno poslovanje razumeju građani i eksperti. Anketa pokazuje da građani pod društvenom odgovornošću podrazumevaju bilo koju vrstu donacije, bez obzira na to da li ima strateški karakter, i da se sponzorstva poistovećuju s društvenom odgovornošću.

Prema prihvaćenoj definiciji, koja je korišćena i u ovom istraživanju, društveno odgovorno poslovanje je koncept koji podrazumeva da kompanije vode računa o zajednici u kojoj posluju i o društvu u celini, preuzimajući odgovornost za posledice svojih aktivnosti za potrošače, zaposlene, akcionare, društvo i životnu sredinu.

Istraživanje je sprovedeno telefonskom anketom, na uzorku od 2.241 ispitanika koji je reprezentativan na nacionalnom nivou, tokom jula i avgusta.

U završnom delu skupa, zaključeno je rezultati istraživanja nisu iznenađujući, niti da kompanije koje se ponašaju društveno odgovorno treba da ih dožive kao poraz, ali da treba više raditi na edukaciji građana o značaju ovog problema, u čemu je važna uloga medija.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Unesite tekst komentara:

<<

07. novembar - 13. novembar 2011.

>>

Povezani naslovi