emg home
RSS

Vlada pripremila odgovore na Upitnik EU

13. januar 2011. | 17:27

Izvor: Emg.rs, Beta

Vlada Srbije je danas saopštila da je pripremila odgovore na sva pitanja iz Upitnika Evropske komisije i da su u toku redaktura i prevođenje.Vlada je saopštila da je predviđeno da Srbija odgovore zvanično uruči Evropskoj komisiji 31. januara 2011. godine.

Pošto je Srbija podnela zahtev za prijem u EU 22. decembra 2009. godine, a Evropska komisija (EK), 25. oktobra 2010. donela odluku o prosleđivanju tog zahteva drugim telima EU, sledeći korak je procena da li Srbija ispunjava političke i ekonomske kriterijume za članstvo u Uniji, i procena sposobnosti za preuzimanje obaveza iz članstva.

Ta procena se obavlja na osnovu Upitnika EU, objašnjava vladina Kancelarija za evropske integracije. Na osnovu odgovora na Upitnik Komisija utvrđuje Mišljenje (Avis) o tome da li je zemlja-budući kandidat spremna za taj status i za sledeću fazu, definisanje okvirnog datuma za pregovore o pristupanju, o čemu konsenzusom odlučuju države članice EU.

Upitnik koji sadrži 2.483 pitanja i potpitanja, razvrstanih u šest aneksa i 33 poglavlja, komesar za proširenje i susedsku politiku Štefan File uručio je 24. novembra 2010. godine predsedniku Vlade Mirku Cvetkoviću.

EK će analizirati odgovore na pitanja i, po potrebi, poslati dodatna pitanja i ekspertske misije kako bi dobila što jasniju sliku.

Očekuje se da EK počne sa izradom Mišljenja početkom leta, a najranije kada Srbija može dobiti status kandidata jeste decembar 2011. godine.

Za odgovaranje na Upitnik, Srbija je još 2007. godine formirala međuresornu administrativnu strukturu sa 35 radnih grupa koje odgovaraju strukturi Upitnika, čiji rad koordinira Kancelarija za evropske integracije.

Objavi:

Del.icio.us
Digg
My Web
Facebook
Newsvine

Teme: Evrointegracije, Upitnik

Institucije: Vlada Srbije


Unesite tekst komentara:

<<

24. oktobar - 30. oktobar 2011.

>>

Povezani naslovi